menu
หน้าแรก ข่าวพระพุทธศาสนา สารคดี keyboard_arrow_down
ดูเพิ่มเติม
รายการทีวี keyboard_arrow_down
ดูเพิ่มเติม
ดูเพิ่มเติม
ดูเพิ่มเติม
โครงการ keyboard_arrow_downร่วมงานกับเรา LIVE
search
search

นพค.๒๖ ถวายผ้าห่มพระภิกษุสงฆ์ ครบรอบ ๖๐ ปีวันสถาปนา

access_time
01/02/2023
remove_red_eye
52
นพค.๒๖ ถวายผ้าห่มพระภิกษุสงฆ์ ครบรอบ ๖๐ ปีวันสถาปนา

นพค.๒๖ ถวายผ้าห่มพระภิกษุสงฆ์ ครบรอบ ๖๐ ปีวันสถาปนา

 

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๖ สนภ.๒ นทพ. ช่วยเหลือและ พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน คลายความหนาวเย็นด้วยการถวายผ้าห่มกันหนาวแด่พระภิกษุสงฆ์ ๑๐๘ รูป ในโอกาสครบรอบ ๖๐ ปี วันสถาปนา

 

เมื่อวันที่ ๑ ก.พ.๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๑๕ น. ที่บริเวณปรัมพิธีด้านหน้ากองบังคับการหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๖ บ.โคกพัฒนา ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร พันเอก ณัฐวัฒน์ นิลภูผาทวีโชติ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๖ (ผบ.นพค.๒๖) สำนักงานพัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย(สนภ.๒ นทพ.)นำกำลังพลพร้อมครอบครัว และประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารและถวายผ้าห่มกันหนาวแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๑๐๘ รูป เนื่องในโอกาสวันสถาปนาหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๖ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ครบรอบ ๖๐ ปี

 

พันเอก ณัฐวัฒน์ นิลภูผาทวีโชติ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๖ กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา ๖๐ ปีที่ผ่านมา หน่วย นพค.๒๖ ทำงานอย่างต่อเนื่องในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ เป็นนักรบสีน้ำเงิน ที่ต้องเป็นที่พึ่งของประชาชน ในทุกที่ ทุกเวลา และทุกโอกาส ทั้งเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน การช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ รวมทั้งการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมจิตวิทยา ดำเนินการงานประชาสัมพันธ์ การเสนอข่าวสาร และความรู้ความบันเทิงต่อประชาชน การรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพแก่ราษฎรและหน่วยทหาร สนับสนุนกิจกรรมของหน่วยทหารเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ ตลอดจนปฏิบัติภารกิจอื่นๆ ตามที่ได้รับหมอบหมาย

 

ข้อมูล : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง
close
หน้าแรกข่าวพระพุทธศาสนาสารคดีรายการทีวีโครงการร่วมงานกับเราLIVE