“โป๊ปฟรานซิส” ส่งสาส์นเจริญศาสนสัมพันธ์ 2 ศาสนา ถึง “สมเด็จพระมหาธีราจารย์”

schedule visibility
13
share

แชร์

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ทรงส่งสาส์น เจริญพรมายังท่านเจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ แลกเปลี่ยนมิตรภาพ ระหว่างชาวคาทอลิกและชาวพุทธ

 

 

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส พระประมุขแห่งศาสนจักรโรมันคาทอลิก ทรงส่งสาส์นเจริญพรมายัง เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ ความว่า

 

ข้าพเจ้าเขียนหนังสือฉบับนี้เพื่อแสดงความขอบคุณสำหรับจดหมายที่ท่านเจ้าประคุณสมเด็จได้ส่งมาให้ข้าพเจ้าผ่านทางสมณกระทรวงเพื่อการเสวนาระหว่างศาสนา แห่งสันตะสำนัก นครรัฐวาติกัน เนื่องในโอกาสที่ท่านเจ้าประคุณสมเด็จได้มาเยือนกรุงโรมเมื่อไม่นานมานี้

 

แม้ว่า ข้าพเจ้ารู้สึกเสียดายเป็นอย่างยิ่งที่ข้าพเจ้าไม่สามารถพบปะทักทายกับท่านเจ้าประคุณสมเด็จและคณะเป็นการส่วนตัว กระนั้นโปรดกรุณารับความซาบซึ้งใจอย่างที่สุดของข้าพเจ้าสำหรับของขวัญที่ท่านเจ้าประคุณนำมาฝากให้ด้วยความระลึกถึงกัน ซึ่งถือว่าเป็นประจักษ์พยานถึงความสัมพันธ์อันงดงามและการแลกเปลี่ยนมิตรภาพที่เกิดดอกออกผลระหว่างชาวคาทอลิกและชาวพุทธมาเนิ่นนานหลายปี ด้วยความจริงการมีมุทิตาจิตเหล่านี้เป็นเครื่องเตือนจิตใจถึงความสำคัญของการเสวนาที่เปิดกว้างและการให้เกียรติซึ่งกันและกัน ซึ่งจำเป็นสำหรับการส่งเสริมการปรองดอง ภราดรภาพ และสันติภาพระหว่างประชาชน และสำหรับการขยายความเป็นกัลยาณมิตรไปยังพี่น้องชายหญิงของเราทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อ่อนแอที่สุดในสังคม

 

ด้วยความซาบซึ้งใจเช่นนี้ ข้าพเจ้าขอท่านเจ้าประคุณสมเด็จและคณะโปรดมั่นใจว่าข้าพเจ้าระลึกถึงพวกท่านในคำอธิษฐานภาวนา และข้าพเจ้าเต็มใจอย่างยิ่งในการวิงวอนขอพระพรอันอุดมสมบูรณ์จากพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพมายังท่านเจ้าประคุณสมเด็จและคณะทุกท่าน

 

จากนครรัฐวาติกัน วันที่ 10 กรกฎาคม ค.ศ.2023

 

เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ นำคณะสงฆ์ จากวัดพระเชตุพน และพระธรรมทูต เยือนนครวาติกัน

 

สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV

วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02 675 7134

โทรสาร : 02 675 7053

โครงการ

ร่วมงานกับเรา

อีเมล : [email protected]

Youtube : WBTVwatyannawa

Facebook : WBTVwatyannawa

Line : @wbtv

Website : worldbuddhisttv.com