โคราชจัดจิตอาสา ถวายเนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

schedule visibility
1
share

แชร์

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมานำกำลังจิตอาสาพระราชทาน ร่วมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

 

โคราชจัดจิตอาสา ถวายเนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

 

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นำประชาชนจิตอาสาในเขตพื้นที่อำเภอเมืองนครราชสีมา ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาดโบสถ์ วิหาร เจดีย์ ลานวัด กำแพง และตกแต่งกิ่งไม้โดยรอบพื้นที่สระน้ำและรอบพื้นที่ภายในวัดพระนายรายณ์มหาราช วรวิหาร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สำหรับวัดพระนายรายณ์มหาราช วรวิหาร หรือ วัดกลางนครและวัดกลาง สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เป็นผู้ทรงสร้างตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี จัดเป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองที่ประชาชนให้ความเคารพนับถือ

 

โคราชจัดจิตอาสา ถวายเนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

 

โคราชจัดจิตอาสา ถวายเนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

 

โคราชจัดจิตอาสา ถวายเนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

 

ข้อมูล : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา

สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV

วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02 675 7134

โทรสาร : 02 675 7053

โครงการ

ร่วมงานกับเรา

อีเมล : [email protected]

Youtube : WBTVwatyannawa

Facebook : WBTVwatyannawa

Line : @wbtv

Website : worldbuddhisttv.com