โครงการฝึกอบรมพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ 3

schedule visibility
2
share

แชร์

โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ร่วมกับองค์การเผยแผ่วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดโครงการฝึกอบรมพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ 3 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเป็นการส่งเสริมให้พระภิกษุและสามเณร ซึ่งเป็นศาสนทายาทได้เรียนรู้วิถีแห่งการเทศนาได้อย่างถูกต้อง

 

เมื่อวันจันทร์ ที่ 10 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมอาคารสิริภักดีธรรม วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดปฐมนิเทศ “โครงการฝึกอบรมพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ 3 “โดยมี พระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส ประธานกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพระเถรานุเถระ คณะกรรมการอำนวยการโครงการฝึกอบรมฯ คณะกรรมการองค์การเผยแผ่ คณะกรรมการดำเนินงาน

 

โครงการฝึกอบรมพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ 3

ภาพจาก : Facebook สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

 

การนี้ นายสิทธา มูลหงส์ ผู้ตรวจราชการ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงฆ์ของโครงการฯ พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมพิธี

 

โครงการฝึกอบรมพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ 3

ภาพจาก : Facebook สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

 

โครงการฝึกอบรมพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ 3 จัดขึ้นโดย โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ร่วมกับองค์การเผยแผ่วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเป็นการส่งเสริมให้พระภิกษุและสามเณร ซึ่งเป็นศาสนทายาทได้เรียนรู้วิถีแห่งการเทศนาได้อย่างถูกต้อง และเผยแผ่หลักธรรมคำสอนได้อย่างมีมาตรฐาน และสร้างแรงบันดาลใจ แก่เด็ก เยาวขน และประชาชนทั่วไป ในการสืบทอดพระพุทธศาสนา โดยจะมีพระภิกษุจากทั่วประเทศเข้ารับการฝึกอบรม จำนวนทั้งสิ้น 71 รูป โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 10-24 กรกฎาคม 2566 โดยการอบรมแบ่งเป็น 3 ภาค คือ 1.ภาคเจริญจิตภาวนา 2.ภาควิชาการ และ 3.ภาคปฏิบัติ โดยได้อาราธนา และเรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นวิทยากรบรรยายถวายความรู้ ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ตลอดหลักสูตรนี้

 

ข้อมูล : สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

 

โครงการฝึกอบรมพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ 3

 

โครงการฝึกอบรมพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ 3

 

โครงการฝึกอบรมพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ 3

 

โครงการฝึกอบรมพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ 3

สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV

วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02 675 7134

โทรสาร : 02 675 7053

โครงการ

ร่วมงานกับเรา

อีเมล : [email protected]

Youtube : WBTVwatyannawa

Facebook : WBTVwatyannawa

Line : @wbtv

Website : worldbuddhisttv.com