แม่กองบาลีสนามหลวง เผยกำหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตรบาลีชั้นประโยค ป.ธ.4,5,7,8 ปี 2566

schedule visibility
0
share

แชร์

แม่กองบาลีสนามหลวง เผยกำหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตรบาลีชั้นประโยค ป.ธ.4,5,7,8 ปี 2566

 

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2566 สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง เผยกำหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตรบาลี ชั้นประโยค ป.ธ.4,5,7,8 ปี 2566 ในวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566  ณ หอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

 

โดยได้รับความเมตตา จาก พระพรหมโมลี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสพระอารามหลวงวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ในฐานะแม่กองบาลีสนามหลวง เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรบาลี

 

ทั้งนี้ พระภิกษุสามเณรที่จะเข้ารับประกาศนียบัตรบาลี ชั้นประโยค ป.ธ.4,5,7,8 สามารถลงทะเบียนเข้าที่พัก ณ อาคารปฏิบัติธรรมโพธิญาณมหาวิชชาลัยได้ ในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2566 โดยลงทะเบียนเข้าพัก ในเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

 

สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับได้ที่นี่

 

ข้อมูล : สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง

 

แม่กองบาลีสนามหลวง เผยกำหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตรบาลีชั้นประโยค ป.ธ.4,5,7,8 ปี 2566

 

แม่กองบาลีสนามหลวง เผยกำหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตรบาลีชั้นประโยค ป.ธ.4,5,7,8 ปี 2566

 

แม่กองบาลีสนามหลวง เผยกำหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตรบาลีชั้นประโยค ป.ธ.4,5,7,8 ปี 2566

สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV

วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02 675 7134

โทรสาร : 02 675 7053

โครงการ

ร่วมงานกับเรา

อีเมล : [email protected]

Youtube : WBTVwatyannawa

Facebook : WBTVwatyannawa

Line : @wbtv

Website : worldbuddhisttv.com