เริ่มแล้ว งานนมัสการพระบรมสารีริกธาตุพระธาตุบังพวน จ.หนองคาย

schedule visibility
5
share

แชร์

ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เปิดงานนมัสการพระบรมสารีริกธาตุพระธาตุบังพวน ประจำปี 2566 ที่วัดพระธาตุบังพวน จัดให้มีขึ้นในระหว่างวันที่ 1 – 5 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อเป็นการสืบสานงานประเพณีน้อมสักการะพระบรมสารีริกธาตุ (หัวเหน่า) ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้คงอยู่สืบไป อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น

 

เมื่อช่วงเย็นวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ที่วัดพระธาตุบังพวน อ.เมือง จ.หนองคาย นายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดในพิธีเปิดงานนมัสการพระบรมสารีริกธาตุพระธาตุบังพวน ประจำปี 2566 ที่วัดพระธาตุบังพวน จัดให้มีขึ้น ในระหว่างวันที่ 1 – 5 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีพระราชรัตนาลงกรณ์ เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

 

พระธาตุบังพวนเป็นพระธาตุเจดีย์ที่เก่าแก่ สร้างขึ้นในสมัยอาณาจักรล้านช้าง นับเป็นโบราณสถานที่สำคัญยิ่งของจังหวัดหนองคาย และเป็นพระธาตุที่สำคัญองค์หนึ่งของประเทศไทย พระธาตุบังพวนมีสถูปเจดีย์ทรงเรือนปราสาทสี่เหลี่ยมเป็นองค์ประธาน มีชื่อในศิลาจารึกว่า “พระธาตุบางพวนวรเจดีย์ศรีสัตตมหาสถาน”

 

ภายในวัดมีกลุ่มพระธาตุต่าง ๆ อีก 15 องค์ มีวิหาร 3 หลัง อุโบสถ 1 หลัง และมีสระน้ำเป็นบ่อน้ำโบราญที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้ในราชสำนักล้านช้างโบราณ จนถึงในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ก็มีพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ถวายถึง 4 ครั้ง และในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในรัชกาลปัจจุบันอีก 1 ครั้ง

 

ในทุก ๆ ปี วัดพระธาตุบังพวนจะจัดให้มีงานนมัสการพระบรมสารีริกธาตุพระธาตุบังพวน ขึ้นในระหว่างวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ถึงวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 3 เป็นเวลา 5 วัน 5 คืน ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 1 – 5 กุมภาพันธ์ 266 โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญในการจัดงานฯ เพื่อสืบสานงานประเพณีน้อมสักการะพระบรมสารีริกธาตุ (หัวเหน่า) ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้คงอยู่สืบไป เพื่อการส่งเสริมและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกของประชาชนในท้องถิ่นให้มีความภาคภูมิใจ มีความรักความหวงแหน ร่วมกันอนุรักษ์ทำนุบำรุงโบราณสถานและโบราณวัตถุ เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีของประชาชนในท้องถิ่นและสาธุชนทั่วไป อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทย เป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงานของท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายยิ่งขึ้น.

 

ข้อมูล : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย

สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV

วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02 675 7134

โทรสาร : 02 675 7053

โครงการ

ร่วมงานกับเรา

อีเมล : [email protected]

Youtube : WBTVwatyannawa

Facebook : WBTVwatyannawa

Line : @wbtv

Website : worldbuddhisttv.com