เชียงรายจัด “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ชุมชนต้บแบบ ประจำปี 2566

schedule visibility
0
share

แชร์

คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเชิงประจักษ์ ชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี”  เยี่ยมชมชุมชนคุณธรรมฯ วัดพระธาตุผาเงา หลังรับพิจารณาคัดเลือกเชิงประจักษ์ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” กระทรวงวัฒนธรรม ปี 2566

 

เชียงรายจัด


นางสาวดารุณี ธรรมโพธิ์ดล ที่ปรึกษากระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยนางจันทิมา จริยเมโธ ที่ปรึกษากระทรวงวัฒนธรรม คณะกรรมการคัดเลือก 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ ฯ คณะที่ 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ชุมชนคุณธรรมฯ วัดพระธาตุผาเงา (บ้านสบคำ) เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเชิงประจักษ์ให้ชุมชนคุณธรรมฯ วัดพระธาตุผาเงา (บ้านสบคำ)” หมู่ 5 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
ด้วยกระทรวงวัฒนธรรมได้ดำเนินโครงการคัดเลือก 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชนยลวิถี” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อคัดเลือกชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร จากทั่วประเทศที่มีศักยภาพและความพร้อมด้านการท่องเที่ยว จำนวน 10 ชุมซน โดยกระทรวงวัฒนธรรมได้ประกาศผลให้ชุมชนคุณธรรมฯ วัดพระธาตุผาเงา (บ้านสบคำ) ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ผ่านการพิจารณาในรอบแรก
โดย ชุมชนคุณธรรมฯ วัดพระธาตุผาเงา ได้นำเสนอผลงานแก่คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเชิงประจักษ์ ชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี”  ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนบ้านไร่สะบายดี (บ้านสบคำ)  การสาธิตศิลปะการแสดง พร้อมนำคณะกรรมการฯ เยี่ยมชมสถานที่ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดพระธาตุผาเงา อาทิ พระพุทธรูปหลวงพ่อผาเงา พระธาตุผาเงา หอพระไตรปิฎกเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา หอพระบรมฉายามหาราชพุทธิรังสรรค์ หอวัฒนธรรมนิทัศน์ สวนเศรษฐกิจพอเพียง สวนสมุนไพรวัดพระธาตุผาเงา พระบรมธาตุพุทธนิมิตเจดีย์ พระธาตุเจ็ดยอด ชมวิวสกายวอล์ค 3 แผ่นดิน จากนั้นคณะกรรมการได้เยี่ยมชมโรงเรียนสามวัยวัดพระธาตุผาเงา ชมการแสดงทางวัฒนธรรมของกลุ่มนักเรียนคนสามวัย การสาธิตฐานการเรียนรู้ในโรงเรียนคนสามวัย อาทิ การตัดตุง การทำผ้าห่อคัมภีร์ การทำซาลาเปาโบราณแบบดั้งเดิม ตุงข้าวเปลือก ขนมเค้กกล้วยน้ำว้า เป็นต้น
ภายหลังจากการเยี่ยมชนคุณธรรมฯ คณะกรรมการ ได้ร่วมประชุมสรุปการดำเนินการขับเคลื่อนเที่ยวชุมชน ยลวิถีของชุมชน โดยมีพระพุทธิญาณมุนี เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย เจ้าอาวาสวัดพระธาตุผาเงา เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยปลัดอำเภอเชียงแสน วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย นายกเทศมนตรีตำบลเวียง อ.เชียงแสน รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเชียงแสน ประธานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายและนายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดเชียงราย ผู้นำชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามของคณะกรรมการอีกด้วย
 

เชียงรายจัด

 

เชียงรายจัด

 

เชียงรายจัด

 

เชียงรายจัด

 

ข้อมูล : สํานักงานประชาสัมพันธ์เชียงราย

          

สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV

วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02 675 7134

โทรสาร : 02 675 7053

โครงการ

ร่วมงานกับเรา

อีเมล : [email protected]

Youtube : WBTVwatyannawa

Facebook : WBTVwatyannawa

Line : @wbtv

Website : worldbuddhisttv.com