เชียงรายจัด “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ชุมชนต้บแบบ ประจำปี 2566

schedule visibility
65
share

แชร์

คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเชิงประจักษ์ ชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี”  เยี่ยมชมชุมชนคุณธรรมฯ วัดพระธาตุผาเงา หลังรับพิจารณาคัดเลือกเชิงประจักษ์ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” กระทรวงวัฒนธรรม ปี 2566

 

เชียงรายจัด


นางสาวดารุณี ธรรมโพธิ์ดล ที่ปรึกษากระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยนางจันทิมา จริยเมโธ ที่ปรึกษากระทรวงวัฒนธรรม คณะกรรมการคัดเลือก 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ ฯ คณะที่ 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ชุมชนคุณธรรมฯ วัดพระธาตุผาเงา (บ้านสบคำ) เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเชิงประจักษ์ให้ชุมชนคุณธรรมฯ วัดพระธาตุผาเงา (บ้านสบคำ)” หมู่ 5 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
ด้วยกระทรวงวัฒนธรรมได้ดำเนินโครงการคัดเลือก 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชนยลวิถี” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อคัดเลือกชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร จากทั่วประเทศที่มีศักยภาพและความพร้อมด้านการท่องเที่ยว จำนวน 10 ชุมซน โดยกระทรวงวัฒนธรรมได้ประกาศผลให้ชุมชนคุณธรรมฯ วัดพระธาตุผาเงา (บ้านสบคำ) ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ผ่านการพิจารณาในรอบแรก
โดย ชุมชนคุณธรรมฯ วัดพระธาตุผาเงา ได้นำเสนอผลงานแก่คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเชิงประจักษ์ ชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี”  ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนบ้านไร่สะบายดี (บ้านสบคำ)  การสาธิตศิลปะการแสดง พร้อมนำคณะกรรมการฯ เยี่ยมชมสถานที่ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดพระธาตุผาเงา อาทิ พระพุทธรูปหลวงพ่อผาเงา พระธาตุผาเงา หอพระไตรปิฎกเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา หอพระบรมฉายามหาราชพุทธิรังสรรค์ หอวัฒนธรรมนิทัศน์ สวนเศรษฐกิจพอเพียง สวนสมุนไพรวัดพระธาตุผาเงา พระบรมธาตุพุทธนิมิตเจดีย์ พระธาตุเจ็ดยอด ชมวิวสกายวอล์ค 3 แผ่นดิน จากนั้นคณะกรรมการได้เยี่ยมชมโรงเรียนสามวัยวัดพระธาตุผาเงา ชมการแสดงทางวัฒนธรรมของกลุ่มนักเรียนคนสามวัย การสาธิตฐานการเรียนรู้ในโรงเรียนคนสามวัย อาทิ การตัดตุง การทำผ้าห่อคัมภีร์ การทำซาลาเปาโบราณแบบดั้งเดิม ตุงข้าวเปลือก ขนมเค้กกล้วยน้ำว้า เป็นต้น
ภายหลังจากการเยี่ยมชนคุณธรรมฯ คณะกรรมการ ได้ร่วมประชุมสรุปการดำเนินการขับเคลื่อนเที่ยวชุมชน ยลวิถีของชุมชน โดยมีพระพุทธิญาณมุนี เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย เจ้าอาวาสวัดพระธาตุผาเงา เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยปลัดอำเภอเชียงแสน วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย นายกเทศมนตรีตำบลเวียง อ.เชียงแสน รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเชียงแสน ประธานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายและนายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดเชียงราย ผู้นำชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามของคณะกรรมการอีกด้วย
 

เชียงรายจัด

 

เชียงรายจัด

 

เชียงรายจัด

 

เชียงรายจัด

 

ข้อมูล : สํานักงานประชาสัมพันธ์เชียงราย

          

สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV

วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02 675 7134

โทรสาร : 02 675 7053

โครงการ

ร่วมงานกับเรา

อีเมล : [email protected]

Youtube : WBTVwatyannawa

Facebook : WBTVwatyannawa

Line : @wbtv

Website : worldbuddhisttv.com