“เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ” เสด็จถวายสักการะ ทรงบำเพ็ญกุศลถวาย “สมเด็จพระสังฆราช”

schedule visibility
0
share

แชร์

สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ทรงบำเพ็ญพระกุศล และทรงสนทนาธรรมกับสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

 

เมื่อวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 09.44 น. สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เสด็จไปยัง วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ในการนี้ ทรงวางพวงมาลัย และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

“เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ” เสด็จถวายสักการะ ทรงบำเพ็ญกุศลถวาย “สมเด็จพระสังฆราช”

 

จากนั้น เสด็จเข้าพระอุโบสถ ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธอังคีรส พระประธานพระอุโบสถ แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระราชสรีรางคาร สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7 และพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 

“เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ” เสด็จถวายสักการะ ทรงบำเพ็ญกุศลถวาย “สมเด็จพระสังฆราช”

 

แล้วทรงพระดำเนินไปยังตำหนักอรุณ ทรงถวายธูปเทียนแพ แด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงศีล สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ถวายศีล จบแล้ว ทรงกล่าวคำถวายเครื่องสังฆทาน ทรงประเคนเครื่องสังฆทาน ทรงหลั่งทักษิโณทก สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ถวายอนุโมทนา

 

“เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ” เสด็จถวายสักการะ ทรงบำเพ็ญกุศลถวาย “สมเด็จพระสังฆราช”

 

จากนั้น ทรงสนทนาธรรม ทรงสดับพระโอวาทที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงรับพระราชทานถวายวิสัชนา อาทิ การบวชเรียนของพระสงฆ์และสามเณร ซึ่งสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเล่าถึงพระประวัติก่อนบรรพชาเป็นสามเณร ตั้งแต่อายุ 13 ปี การศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรม และพระวินัยในทางพระพุทธศาสนา ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร มีพระดำรัสว่าโปรดที่จะศึกษาธรรมะ เพราะช่วยให้มีสติ สามารถนำไปใช้ในการเรียน และการทรงงานในอนาคต นอกจากนี้ ยังสนพระทัยในกิจกรรมจิตอาสา และการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม

 

“เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ” เสด็จถวายสักการะ ทรงบำเพ็ญกุศลถวาย “สมเด็จพระสังฆราช”

 

โอกาสนี้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ถวายการสอนทรงสมาธิ และการกำหนดลมหายใจ เข้า-ออก โดยขณะที่ประทับที่สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ก็จะทรงสมาธิก่อนบรรทมเป็นประจำทุกวัน

 

สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ปัจจุบันทรงศึกษาในระดับ เกรด 11 ณ โรงเรียนวอลดอร์ฟชูเล่ อิซาทอล สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ทรงตั้งพระทัยศึกษาเล่าเรียน และทรงสนพระทัยในพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในช่วงปิดภาคเรียนทุกครั้งจะเสด็จกลับประเทศไทย และเสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศล และทรงสนทนาธรรมกับพระเถระชั้นผู้ใหญ่ อย่างสม่ำเสมอ

 

ข้อมูล : สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช

 

“เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ” เสด็จถวายสักการะ ทรงบำเพ็ญกุศลถวาย “สมเด็จพระสังฆราช”

 

“เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ” เสด็จถวายสักการะ ทรงบำเพ็ญกุศลถวาย “สมเด็จพระสังฆราช”

 

“เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ” เสด็จถวายสักการะ ทรงบำเพ็ญกุศลถวาย “สมเด็จพระสังฆราช”

สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV

วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02 675 7134

โทรสาร : 02 675 7053

โครงการ

ร่วมงานกับเรา

อีเมล : [email protected]

Youtube : WBTVwatyannawa

Facebook : WBTVwatyannawa

Line : @wbtv

Website : worldbuddhisttv.com