เครือข่ายธรรมะอารมณ์ดี บรรยาย อบรมคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย

schedule visibility
0
share

แชร์

พระธรรมวิทยากรเครือข่ายธรรมะอารมณ์ดี บรรยายและนำปฏิบัติธรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย และกิจกรรมปฏิบัติธรรมถวายพระกุศลเนื่องในมงคลเจริญพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระสังฆราช

 

เครือข่ายธรรมะอารมณ์ดี บรรยาย อบรมคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย

 

เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 66 เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์  กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน  ในฐานะประธานคณะกรรมการอบรมประชาชนกลาง (อ.ป.ก.) ผอ.สถาบันส่งเสริมและเผยแพร่การพระศาสนาแห่งประเทศไทย  กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เมตตาให้ พระสุธีวชิรปฏิภาณ (วีรพล) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน, พระมหาอดิศักดิ์ อภิปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดบรมสถล, พระครูปลัดบัณฑิต อินฺทเมธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสังข์กระจาย วรวิหาร คณะพระธรรมวิทยากรเครือข่ายธรรมะอารมณ์ดี บรรยายและนำปฏิบัติธรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย และกิจกรรมปฏิบัติธรรมถวายพระกุศลเนื่องในมงคลเจริญพระชนมายุ 8 รอบ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา ร่วมกิจกรรม 2 รอบ รวมจำนวน 2,5๐๐ คน ณ ห้องประชุม อาคาร 1 ชั้น 4  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ข้อมูล : FBเพจ พระมหาวีรพล ธรรมอารมณ์ดี (พระสุธีวชิรปฏิภาณ)

 

เครือข่ายธรรมะอารมณ์ดี บรรยาย อบรมคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย

 

เครือข่ายธรรมะอารมณ์ดี บรรยาย อบรมคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย

 

เครือข่ายธรรมะอารมณ์ดี บรรยาย อบรมคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย

 

เครือข่ายธรรมะอารมณ์ดี บรรยาย อบรมคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย

 

สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV

วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02 675 7134

โทรสาร : 02 675 7053

โครงการ

ร่วมงานกับเรา

อีเมล : [email protected]

Youtube : WBTVwatyannawa

Facebook : WBTVwatyannawa

Line : @wbtv

Website : worldbuddhisttv.com