อุบลฯ อัญเชิญเทียนพระราชทาน นำขบวนแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2566

schedule visibility
2
share

แชร์

จังหวัดอุบลราชธานี เปิดงานและประกอบพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน เป็นเทียนชัยมิ่งมงคล นำขบวนแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2566

 

 อุบลฯ อัญเชิญเทียนพระราชทาน  นำขบวนแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2566

 นาย อาคม  เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

 

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2566 เวลา 08.09 นาย อาคม  เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดงานและประกอบ “พิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน  เป็นเทียนชัยมิ่งมงคล  นำขบวนแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2566” ” 122 ปี ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม งามล้ำเทียนพรรษา” ซึ่งมีนายชลธี  ยังตรง  ผู้ว่าราชการการจังหวัดอุบลราชธานี  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน โดยมีนางพัทธานันท์ ยังตรง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี นายสมเพชร สร้อยสระคู นางทรงลักษณ์ วรภัย นายกำพล สิริรัตตนนท์ นายบดินทร์ เกษมศานติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เอกอัครราชทูตอินเดีย ประจำประเทศไทย  ท่านเอกอัครราชทูตภูฎาน ประจำประเทศไทย  เอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย  กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ขอนแก่น กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ ขอนแก่น  กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต  กงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียตนาม  ณ ขอนแก่น  เจ้าแขวงสาละวัน  รองเจ้าแขวงจำปาสัก  รองเจ้าแขวงสะหวันนะเขต รองผู้อำนวยการสำนักงานกองการต่างประเทศจังหวัดเถือ เที่ยน เว้ห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  รองประธานคณะกรรมการแนวร่วมปิตุภูมิเวียตนาม ประจำจังหวัดกว๋างจิ รองประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดบินญ์เฟื๋อก  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระวิหาร ราชอาณาจักรกัมพูชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ผู้แทนว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ผู้แทนผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน  นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้มีเกียรติทุกท่าน นักท่องเที่ยว และประชาชน ร่วมพิธีเปิด ณ ปะรำพิธี บริเวณหน้าลานขวัญเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ การท่องเที่ยวแห่ง  ประเทศไทย/อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ได้กำหนดจัดงานประเพณี แห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566  “122 ปี ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม งามล้ำเทียนพรรษา” ระหว่างวันที่  30 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2566   ณ บริเวณทุ่งศรีเมือ  ลานขวัญเมือง ถนนเลียบแม่น้ำมูล 
จังหวัดอุบลราชธานี ได้เข้ารับเทียนพรรษาพระราชทาน   ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  และผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน ของสมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 20  กรกฎาคม 2566  ณ ศาลาสหทัย ในพระบรมมหาราชวัง เพื่อนำมาเป็นเทียนชัยมิ่งมงคล ในงานประเพณีแห่เทียนพรรษา/จังหวัดอุบลราชธานี  และนำไปถวายที่วัดสุปัฏนาราม พระอารามหลวงต่อไป
พิธีอัญเชิญ เทียนพรรษาพระราชทาน ผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน เป็นเทียนชัยมิ่งมงคล นำขบวนแห่เทียนพรรษา ประกอบด้วย

 

 อุบลฯ อัญเชิญเทียนพระราชทาน  นำขบวนแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2566

 

 อุบลฯ อัญเชิญเทียนพระราชทาน  นำขบวนแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2566 
 1. เทียนพรรษาพระราชทาน  และผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน
  2. ขบวนเฉลิมพระเกียรติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
  3. ขบวนเทียนโบราณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 4. ต้นเทียนพรรษา จำนวน 53 ต้น
      1) ประเภทแกะสลัก  ขนาดใหญ่ 5 ต้น  ขนาดกลาง 9 ต้น  ขนาดเล็ก 6 ต้น 
      2) ต้นเทียนประเภทติดพิมพ์ ขนาดใหญ่ 4 ต้น  ขนาดกลาง 5 ต้น / ขนาดเล็ก 7 ต้น 
      3) ต้นเทียนโบราณ  ขนาดใหญ่ 7 ต้น  ขนาดเล็ก 10 ต้น  
5. ขบวนรำ จากอำเภอ สถาบันการศึกษา โรงเรียน จำนวน 34 ขบวน
  6. ขบวนร่วมจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดอำนาจเจริญ สายการบินไทยแอร์เอเชีย ศิลปินแห่งชาติ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี และMiss Ubonratchathani Festival Internationnal
ขบวนดังกล่าวจะเคลื่อนไปตามเส้นทางที่กำหนดโดยมีจุดแสดง จำนวน 4 จุด คือ หน้าลานขวัญเมือง โรงแรมยูโฮเทล ธนาคารไทยพาณิชย์ และปั้มน้ำมันเอสโซ่
การจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566 ครั้งนี้ ทุกภาคส่วน ได้ร่วมแรง ร่วมใจกัน จัดงานและรักษาวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม เพื่อให้นักท่องเที่ยว และประชาชนได้มีความประทับใจ  ได้เห็นความงดงามของต้นเทียนพรรษา ขบวนรำ ขบวนแห่ที่เป็นศิลปวัฒนธรรม และอัตลักษณ์ของเมืองอุบลราชธานี

 

 อุบลฯ อัญเชิญเทียนพระราชทาน  นำขบวนแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2566

 อุบลฯ อัญเชิญเทียนพระราชทาน  นำขบวนแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2566

 

 อุบลฯ อัญเชิญเทียนพระราชทาน  นำขบวนแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2566

 

ข้อมูล : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี

สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV

วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02 675 7134

โทรสาร : 02 675 7053

โครงการ

ร่วมงานกับเรา

อีเมล : [email protected]

Youtube : WBTVwatyannawa

Facebook : WBTVwatyannawa

Line : @wbtv

Website : worldbuddhisttv.com