อบจ.สุราษฎร์ธานี เปิดอาคารเรียน นารีรัตนนา รร.พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาปัญญาทีปวิทยานุสรณ์

schedule visibility
0
share

แชร์

          เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ที่โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาปัญญาทีปนุสรณ์ วัดบางขยาราม ต.บางชนะ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี นายพงษ์ศักดิ์ จ่าแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ ดร.ปรเมษฐ์ จินา รองนายกฯ ร่วมเปิดอาคารเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาฯ พร้อมร่วมรับมอบอุปกรณ์การเรียน และมอบเกียรติบัตรผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่โรงเรียน โดยมี พระครูสิริวินัยบรรหาร ประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาเขต 2 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนางพิมพ์วรัชญ์ รอดจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

โดยในวันเดียวกันนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดย ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้อนุเคราะห์มอบโต๊ะเก้าอี้เลคเชอร์ไม้ จำนวน 50 ตัว ร่วมเป็นอุปกรณ์การเรียนการสอนสำหรับสามเณรในพิธีเปิดอาคารเรียนนารีรัตนา พร้อมมอบอุปกรณ์การเรียน และมอบเกียรติบัตรผู้ทำคุณประโยชน์แก่โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาปัญญาทีปนุสรณ์

          โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาปัญญาทีปนุสรณ์ เป็นโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้การศึกษาอบรมแก่เยาวชนชายที่เข้าไปบวชในพระพุทธศาสนา โดยใช้หลักธรรมคำสอนแห่งพระพุทธศาสนาเป็นหลักสูตรการอบรมเพื่อให้ผู้ได้รับการอบรมมีศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม ปัจจุบันมีมีสามเณรที่กำลังศึกษาอยู่ไม่ต่ำกว่า 50 รูป

 

ข้อมูล : FB.โรงเรียนปัญญาทีปวิทยานุสรณ์

Link>>>  https://bit.ly/3zs7HVO

 

สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV

วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02 675 7134

โทรสาร : 02 675 7053

โครงการ

ร่วมงานกับเรา

อีเมล : [email protected]

Youtube : WBTVwatyannawa

Facebook : WBTVwatyannawa

Line : @wbtv

Website : worldbuddhisttv.com