องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พ.ส.ล.)ถวายพระเกียรติคุณ “พระราชพุทธมามิกาภิบาล” แด่ พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี

schedule visibility
1
share

แชร์

องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พ.ส.ล.)ถวายพระเกียรติคุณ “พระราชพุทธมามิกาภิบาล”

แด่ พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี

 

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2566 ที่พระราชตำหนักสิริมงคล ในพระบรมราชวังจตุรมุขสิริมงคล ราชธานีพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี พระมหากษัตริย์กัมพูชา พระราชทานวโรกาสให้ เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ในฐานะที่ปรึกษาสูงสุดขององค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พ.ส.ล.), นายเทิดเกียรติ อัตถากร เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงพนมเปญ พร้อมนายพัลลภ ไทยอารี ประธานองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก และคณะผู้แทนขององค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก เข้าเฝ้าถวายพระเกียรติคุณพระราชสมัญญานาม “พระราชพุทธมามกาภิบาล อัครศาสนูปถัมภก” เพื่อสืบสานการเจริญพุทธศาสนสัมพันธ์

 

องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พ.ส.ล.)ถวายพระเกียรติคุณ

 

องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่ง โลก (พ.ส.ล.) เป็นองค์กรระหว่างประเทศของพุทธศาสนิกชนซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2493 (๑๙๕๐) ณ ประเทศศรีลังกา โดยการริเริ่มของ ดร. คุณปาล ปิยเสน มาลาลาเสเกรา ซึ่งเป็นผู้ทรงความรู้ด้านบาลีผู้มีชื่อเสียง เป็นผู้เชิญชวนผู้แทนสถาบันทางพุทธศาสนาจากประเทศต่างๆมาร่วมประชุมกัน อันนำไปสู่การจัดตั้งองค์กรระดับโลกขึ้นมา ความคิดอันชาญฉลาดของท่านในครั้งนั้นได้รับการตอบสนองอย่างเกินความคาดหมาย บรรดาผู้แทนชาวพุทธจากทวีปเอเชีย ยุโรป และอเมริกาเหนือ (รวมทั้งฮาวาย) พร้อมเพรียงใจกันมาร่วมประชุม ณ กรุงโคลอมโบ ประเทศศรีลังกา มีผู้แทนชาวพุทธจำนวนมากถึง 129 ท่านจาก 27 ประเทศโดยไม่นับรวมที่เป็นผู้แทนของศรีลังกา การประชุมครั้งประวัติศาสตร์ในคราวนั้นจึงทำให้องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกถือกำเนิดขึ้นมา นับเป็นอุบัติการณ์ครั้งประวัติศาสตร์ของพุทธศาสนิกชนที่ทั้งคฤหัสถ์และสงฆ์แทบทุกนิกายในโลกพร้อมเพรียงใจกันมาร่วมประชุมเพื่อความวัฒนา

 

องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พ.ส.ล.)ถวายพระเกียรติคุณ

 

องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พ.ส.ล.)ถวายพระเกียรติคุณ

 

องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พ.ส.ล.)ถวายพระเกียรติคุณ

 

องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พ.ส.ล.)ถวายพระเกียรติคุณ

 

องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พ.ส.ล.)ถวายพระเกียรติคุณ

สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV

วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02 675 7134

โทรสาร : 02 675 7053

โครงการ

ร่วมงานกับเรา

อีเมล : [email protected]

Youtube : WBTVwatyannawa

Facebook : WBTVwatyannawa

Line : @wbtv

Website : worldbuddhisttv.com