องคมนตรีเชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่ พระราชภาวนาวชิรญาณ ณ วัดมเหยงคณ์

schedule visibility
1
share

แชร์

องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่ พระราชภาวนาวชิรญาณ ณ วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2566 เวลา 14.00 น. ที่วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายนุรักษ์ มาประณีต องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่ พระราชภาวนาวชิรญาณ

 

ด้วยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระภาวนาเขมคุณ วิ.(สุรศักดิ์ เขมรํสี) เป็น พระราชภาวนาวชิรญาณ ไพศาลวิปัสสนาวรกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ สถิต ณ วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 4 รูป

 

องคมนตรีเชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่ พระราชภาวนาวชิรญาณ ณ วัดมเหยงคณ์

 

การนี้ นายสุพัฒน์ เมืองมัจฉา ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม เชิญพัดยศ พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ,สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมปฏิบัติในพิธีดังกล่าว

 

ข้อมูล : กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

 

องคมนตรีเชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่ พระราชภาวนาวชิรญาณ ณ วัดมเหยงคณ์

 

องคมนตรีเชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่ พระราชภาวนาวชิรญาณ ณ วัดมเหยงคณ์

 

องคมนตรีเชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่ พระราชภาวนาวชิรญาณ ณ วัดมเหยงคณ์

 

องคมนตรีเชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่ พระราชภาวนาวชิรญาณ ณ วัดมเหยงคณ์

 

 

สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV

วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02 675 7134

โทรสาร : 02 675 7053

โครงการ

ร่วมงานกับเรา

อีเมล : [email protected]

Youtube : WBTVwatyannawa

Facebook : WBTVwatyannawa

Line : @wbtv

Website : worldbuddhisttv.com