“หมิง ชาลิสา” มุ่งทางธรรม เรียนปริญญาเอกด้านพระพุทธศาสนา

schedule visibility
2
share

แชร์

หมิง ชาลิสา อดีตนางสาวไทยเรียนปริญาเอก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ฟังบรรยายพระพุทธศาสนากับการเปลี่ยนแปลงยุค AI

 

“หมิง ชาลิสา” มุ่งทางธรรม เรียนปริญญาเอกด้านพระพุทธศาสนา

 

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม  2566 พระสุธีรัตนบัณฑิต (สุทิตย์ อาภากโร ป.ธ.7)  เจ้าอาวาสวัดสุทธิวราราม คณบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร)  ได้โพสต์ภาพและข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว “Suthito Aphakaro” ความว่า  พิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่ บัณฑิตวิทยาลัย 2566
   
วันที่ 8 กรกฎาคม 2566 บัณฑิตวิทยาลัยจัดพิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่ จำนวน 4 สาขา ได้แก่ พระพุทธศาสนา ปรัชญา สันติศึกษา พุทธนวัตกรรมการสื่อสาร โดยมีนิสิต คณาจารย์ และศิษย์เก่าเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง เป็นนิมิตหมายที่ดี ปีนี้ มีนิสิตมาสมัครเรียนเพิ่มขึ้น มีอดีตนางสาวไทย น้องหมิง จิรกิติยา (ชาลิสา) บุญครองทรัพย์ มาเป็นนิสิตปริญญาเอก สาขาพระพุทธศาสนาด้วย 
   
ในการนี้ ได้บรรยายพิเศษเกี่ยวกับพัฒนาการทางพระพุทธศาสนากับการเปลี่ยนแปลงในยุค AI เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัย ทำวิทยานิพนธ์ของนิสิต โดยบูรณาการพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ 
  
บรรยากาศ เป็นไปด้วยร้อยยิ้มและความสุข มิตรภาพ และความประทับใจ หวังว่า วันนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาค้นคว้า หาความรู้ วิถีปฏิบัติ เพื่อพัฒนาตนเองและสังคมสืบต่อไป

 

“หมิง ชาลิสา” มุ่งทางธรรม เรียนปริญญาเอกด้านพระพุทธศาสนา

 

ข้อมูล : www.banmuang.co.th

สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV

วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02 675 7134

โทรสาร : 02 675 7053

โครงการ

ร่วมงานกับเรา

อีเมล : [email protected]

Youtube : WBTVwatyannawa

Facebook : WBTVwatyannawa

Line : @wbtv

Website : worldbuddhisttv.com