หนังสือพระประวัติ ฉบับ 3 ภาษา เล่มแรก

schedule visibility
0
share

แชร์

คณะวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามมอบหนังสือพระประวัติ ฉบับ 3 ภาษา เล่มแรก แก่ผู้มาลงนามถวายสักการะเฉพาะในวันพุธที่ 21 มิถุนายน 2566 ณ พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหาคร

 

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2566 เฟสบุ๊คเพจ สมโภช 150 ปี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เผยถึง หนังสือพระประวัติ ฉบับ 3 ภาษา เล่มแรก โดย คณะวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ได้มอบแก่ผู้มาลงนามถวายสักการะเฉพาะในวันพุธที่ 21 มิถุนายน 2566 ณ พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

 

หนังสือ “สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สมเด็จพระสังฆราชแห่งแผ่นดินไทย” ฉบับ 3 ภาษา ประกอบด้วยภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน

 

หนังสือพระประวัติ ฉบับ 3 ภาษา เล่มแรก

(ขอบคุณภาพจาก Facebook สมโภช 150 ปี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม)

 

ภาษาไทยเรียบเรียงโดยศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ราชบัณฑิต ส่วนภาษาอังกฤษแปลโดยอาจารย์ศิรธัช ศิริชุมแสง ผู้ช่วยอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สัทธิวิหาริกในพระองค์ และภาษาจีนแปลโดยรองศาสตราจารย์ ดร.จตุวิทย์ แก้วสุวรรณ์ คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ดร.พาน  เหล่ย คณะภาษาและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยครุศาสตร์ฉูฉ่ง ประเทศจีน

 

หนังสือพระประวัติ ฉบับ 3 ภาษา เล่มแรก

(ขอบคุณภาพจาก Facebook สมโภช 150 ปี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม)

 

การพิมพ์ครั้งนี้ มูลนิธิเผยแผ่คุณธรรมเพื่อการสงเคราะห์ “เต็กก่า” จีจินเกาะ ได้รับประทานพระอนุญาตให้ดำเนินการแปลออกเป็นภาษาจีน และดำเนินการจัดพิมพ์ในศุภมงคลสมัยฉลองพระชนมายุครบ 8 รอบ

 

ข้อมูล : FB.สมโภช 150 ปี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

 

หนังสือพระประวัติ ฉบับ 3 ภาษา เล่มแรก

(ขอบคุณภาพจาก Facebook สมโภช 150 ปี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม)

 

หนังสือพระประวัติ ฉบับ 3 ภาษา เล่มแรก

(ขอบคุณภาพจาก Facebook สมโภช 150 ปี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม)

สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV

วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02 675 7134

โทรสาร : 02 675 7053

โครงการ

ร่วมงานกับเรา

อีเมล : [email protected]

Youtube : WBTVwatyannawa

Facebook : WBTVwatyannawa

Line : @wbtv

Website : worldbuddhisttv.com