สำนักพุทธฯ ร่วมกับ จ.นครปฐม ตั้ง โรงพยาบาลสนามแห่งที่ 5 กว่า 430 เตียง รองรับผู้ป่วยโควิด19

schedule visibility
0
share

แชร์

          เมื่อวันที่ ๑๕  ก.ค. ๒๕๖๔ จังหวัดนครปฐม ได้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามแห่งที่ ๕ เพิ่มอีก ๑ แห่ง เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด๑๙ หลังพบการระบาดของโควิด๑๙ เป็นกลุ่มก้อนในสถานที่โรงชำแหละเนื้อสัตว์ ตลาดค้าส่ง สถานประกอบการ และโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงขณะนี้เกิดการติดจากบุคคลในครอบครัวและเพื่อนร่วมงาน ทำให้มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจำนวนมากในช่วง ๗ วันที่ ผ่านมาพบผู้ป่วยเฉลี่ยวันละ ๑๙๐ราย/วัน โดยมีผู้ป่วยสะสมทั้งหมด ๗,๗๖๔ ราย เสียชีวิตสะสม ๘๔ ราย รักษาหายแล้ว ๓,๔๔๗ ราย และยังรักษาอยู่ ๔,๒๓๕ ราย (ณ วันที่ ๑๔ ก.ค.๖๔)

 

          สำหรับโรงพยาบาลสนามแห่งที่ ๕ ได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ให้ใช้สถานที่อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร พุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล สามารถรองรับผู้ป่วยได้ ๔๓๐ เตียง แบ่งโซนแยกชาย ๑๙๕ เตียง /หญิง  ๒๓๕ เตียง ขณะนี้กำลังเร่งดำเนินการต่อเติม ปรับปรุง ติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ระบบไฟฟ้า กล้องวงจรปิด WIFI เสียงตามสาย  เช็คระบบประปา ปรังปรุงห้องน้ำ ตลอดจนจัดวางเตียงโดยได้รับความร่วมมือจากบริษัท รอยคอนซูเมอร์ โปรดักส์ จำกัด หนึ่งในผู้ร่วมบริจาคเงินสมบททุนจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม นำพนักงานกว่า ๕๐ คน มาช่วยจัดเรียงอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งความคืบหน้าในการดำเนินการกว่า ร้อยละ๕๐ คาดว่าจะพร้อมเปิดรับผู้ป่วย  วันที่ ๑๘ ก.ค.๒๕๖๔

นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้สนับสนุนงบประมาณ ๓.๔ ล้านบาท รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ได้ร่วมบริจาคเงินสิ่งของเพื่อจัดตั้งโรงพยาบาลสนามแห่งที่ ๕ นี้

 

ข้อมูล : FB.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Link >>>https://bit.ly/3redFFM

สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV

วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02 675 7134

โทรสาร : 02 675 7053

โครงการ

ร่วมงานกับเรา

อีเมล : [email protected]

Youtube : WBTVwatyannawa

Facebook : WBTVwatyannawa

Line : @wbtv

Website : worldbuddhisttv.com