สำนักงาน อ.ป.ก. กำหนดจัดโครงการส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.)

schedule visibility
0
share

แชร์

          สำนักงานคณะกรรมการอบรมประชาชนกลาง โดย เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ในฐานะประธานกรรมการอบรมประชาชนกลาง (อ.ป.ก.)ร่วมกับ สำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ และ ภาคีเครือข่าย กำหนดจัดโครงการส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ผ่านระบบออนไลน์(Online) และ ออนไซต์(Onsite) ในวันพุธที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐ น. (Zoom Meeting)

 

ข้อมูล : สำนักงานคณะกรรมการอบรมประชาชนกลาง

 

สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV

วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02 675 7134

โทรสาร : 02 675 7053

โครงการ

ร่วมงานกับเรา

อีเมล : [email protected]

Youtube : WBTVwatyannawa

Facebook : WBTVwatyannawa

Line : @wbtv

Website : worldbuddhisttv.com