สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ประกาศ แนวทาง จัดกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ “สมเด็จพระสังฆราช” ๒๖ มิ.ย.๖๔

schedule visibility
3
share

แชร์

 

    เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช โดย เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ออกประกาศ การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช พุทธศักราช ๒๕๖๔ โดยมีรายละเอียดว่า

   

    ประกาศ สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ที่ ๒ / ๒๕๖๔ เรื่อง การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช พุทธศักราช ๒๕๖๔

เนื่องในมงคลสมัยคล้ายวันประสูติ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จะเวียนมาบรรจบในวันเสาร์ ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ มีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน แสดงเจตจำนงจะเฝ้าถวายสักการะ และจัดกิจกรรมต่าง ๆ สนองพระเดชพระคุณเหมือนเช่นทุกปี อย่างไรก็ตาม ด้วยสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ แพร่ระบาด สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช จึงประกาศแนวทางการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช ดังต่อไปนี้

 

๑. งดการเสด็จออกประทานพระวโรกาสให้เฝ้าถวายสักการะ

๒. งดการเข้าถวายเครื่องสักการะ และการลงนามถวายสักการะที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

๓. คณะสงฆ์ที่ประสงค์จะจัดกิจกรรมถวายพระกุศล สามารถดำเนินกิจกรรมสาธารณสงเคราะห์ ตามที่เคยปฏิบัติมา หรือมอบเครื่องอุปโภคบริโภคบรรเทาทุกข์แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด เพื่อสนองพระดำริได้ตามกำลังความสามารถของแต่ละวัด และ/หรือประชุมกันเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนาถวายพระกุศล ภายหลังจากการทำวัตรเย็นตามปรกติของแต่ละวัด ในวันเสาร์ ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๔

๔. หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ที่ประสงค์จะเฝ้าถวายสักการะหรือจัดกิจกรรมใด ๆ สามารถเปลี่ยนแนวทางไปเป็นการเข้าประสานความร่วมมือกับวัดในชุมชน เพื่อร่วมกันสนองพระดำริในการบรรเทาทุกข์ของผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด ภายใต้มาตรการของทางราชการ แทนการเข้าเฝ้าและการจัดกิจกรรมอื่น

 

ทั้งนี้ ความทราบฝ่าพระบาทแล้ว

ประกาศ ณ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔

 

ข้อมูล : สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช

Link>>> https://bit.ly/3z5yhDP

สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV

วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02 675 7134

โทรสาร : 02 675 7053

โครงการ

ร่วมงานกับเรา

อีเมล : [email protected]

Youtube : WBTVwatyannawa

Facebook : WBTVwatyannawa

Line : @wbtv

Website : worldbuddhisttv.com