“สังฆะ เพื่อสังคม”

schedule visibility
3
share

แชร์

             เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ที่บริเวณด้านหน้าห้องโถง ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ พระครูสิริสิลวัตร รองเจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมคณะสงฆ์จังหวัดอำนาจเจริญ ได้เมตตามอบเครื่องอุปโภค บริโภค และข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นในการดำรงชีวิตและเงินจำนวนหนึ่ง เพื่อนำไปมอบให้ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบภัยต่างๆในจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ รับมอบ โดยมี นางรุ่งทิพย์ เสนามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ , พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ และข้าราชการพนักงานในสังกัด เข้าร่วมในพิธีรับมอบ
ซึ่ง เครื่องอุปโภค-บริโภค มีจำนวน ๑๐๐ ชุด ประกอบด้วย ,ข้าวสาร, ถุงยังชีพ ,หมอน ,น้ำดื่ม ,พัดลมตั้งพื้น 22ตัว,ผ้าห่ม และปัจจัย เป็นเงินสด จำนวน ๑๙,๗๐๕ บาท
             
           ด้วยคณะสงฆ์จังหวัดอำนาจเจริญร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญและสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ จัดโครงการสงเคราะห์ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบภัยต่างๆในจังหวัดอำนาจเจริญ “สังฆะ เพื่อสังคม” ขึ้น เพื่อนำสิ่งของเครื่องใช้ เครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในการดำรงชีวิต ตลอดจนเงินช่วยเหลือบรรเทาทุกข์มอบให้กับผู้ที่ประสับปัญหาทางสังคมในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญจะเป็นผู้รวบรวมสิ่งของที่ได้รับการส่งมอบในวันนี้และคัดเลือกเป้าหมายผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบภัยต่างๆในจังหวัดอำนาจเจริญเพื่อนำสิ่งของดังกล่าวไปให้การช่วยเหลือ
 
 
“สังฆะ เพื่อสังคม” ข้อมูล : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV

วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02 675 7134

โทรสาร : 02 675 7053

โครงการ

ร่วมงานกับเรา

อีเมล : [email protected]

Youtube : WBTVwatyannawa

Facebook : WBTVwatyannawa

Line : @wbtv

Website : worldbuddhisttv.com