สวจ.สตูล จัดมอบเกียรติบัตร ผู้ชนะสวดมนต์ฯ ระดับภาคคณะสงฆ์ประจำปี 2566

schedule visibility
2
share

แชร์

จังหวัดสตูล โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่เข้ารอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะและการประกวดบรรยายธรรม ประจำปี 2566 ระดับภาคคณะสงฆ์

วธ.สตูล จัดมอบเกียรติบัตร  ผู้ชนะสวดมนต์ฯ ระดับภาคคณะสงฆ์ประจำปี 2566

วันนี้ (28 มิ.ย. 66) ที่ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล นายชูชีพ ธรรมเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่เข้ารอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะและการประกวดบรรยายธรรม ประจำปี 2566 ระดับภาคคณะสงฆ์ โดยมี นางขนิษฐา คำจันทร์แก้ว วัฒนธรรมจังหวัดสตูล พร้อมด้วยคณะครู นักเรียนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

 

ด้วยกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได้มอบหมายให้จังหวัดสงขลา โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา เป็นเจ้าภาพในการจัดประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คน ประจำปี พ.ศ. 2566 ระดับภาคคณะสงฆ์ (ภาค 18) และการประกวดบรรยายธรรม ประจำปี พ.ศ. 2566 ระดับภาคคณะสงฆ์ (ภาค 18) ประกอบไปด้วย จังหวัดสงขลา พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิราส ซึ่งจังหวัดสตูล ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมประกวดฯ เมื่อวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2566 ณ วัดโคกสมานคุณพระอารามหลวง ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 

ในการนี้ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเชิดชูเกียรติแก่นักเรียนและโรงเรียนที่เข้ารอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ดังนี้ การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คน ประจำปี พ.ศ. 2566 ระดับภาคคณะสงฆ์ (ภาค 18) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ระดับประถมศึกษา ประเภททีมชายล้วน ได้แก่ โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประถมศึกษา ประเภททีมชายล้วน ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 4(บ้านศาลากันตง) และการประกวดบรรยายธรรมประจำปี พ.ศ. 2566 ระดับภาคคณะสงฆ์ (ภาค 18) รางวัลชนะเลิศ ช่วงชั้น 2 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-6) ได้แก่ เด็กหญิงรัชฏาวดี เกตจงกล โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) อีกด้วยวธ.สตูล จัดมอบเกียรติบัตร  ผู้ชนะสวดมนต์ฯ ระดับภาคคณะสงฆ์ประจำปี 2566

วธ.สตูล จัดมอบเกียรติบัตร  ผู้ชนะสวดมนต์ฯ ระดับภาคคณะสงฆ์ประจำปี 2566

วธ.สตูล จัดมอบเกียรติบัตร  ผู้ชนะสวดมนต์ฯ ระดับภาคคณะสงฆ์ประจำปี 2566

วธ.สตูล จัดมอบเกียรติบัตร  ผู้ชนะสวดมนต์ฯ ระดับภาคคณะสงฆ์ประจำปี 2566

ข้อมูล : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล

วธ.สตูล จัดมอบเกียรติบัตร  ผู้ชนะสวดมนต์ฯ ระดับภาคคณะสงฆ์ประจำปี 2566

สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV

วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02 675 7134

โทรสาร : 02 675 7053

โครงการ

ร่วมงานกับเรา

อีเมล : [email protected]

Youtube : WBTVwatyannawa

Facebook : WBTVwatyannawa

Line : @wbtv

Website : worldbuddhisttv.com