สวจ.ยโสธร จัดกิจกรรม “ปิ่นโตปันสุขรักษ์โลก ตามรอยศาสตร์พระราชา” ครั้งที่ 4

schedule visibility
5
share

แชร์

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร จัดกิจกรรม “ปิ่นโตปันสุขรักษ์โลก ตามรอยศาสตร์พระราชา” ครั้งที่ 4

 

สวจ.ยโสธร จัดกิจกรรม

 

นางสาววาสนา ไชยพรรณา วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธรทุกกลุ่มฝ่ายพร้อมใจจัดกิจกรรม “ปิ่นโตปันสุขรักษ์โลก ตามรอยศาสตร์พระราชา” ครั้งที่ 4 โดยหิ้วปิ่นโต หรือภาชนะรักษ์โลก รับประทานอาหารร่วมกัน ทุกเที่ยงวันอังคาร พร้อมสร้างขวัญกำลังใจอวยพรวันเกิดแก่เจ้าหน้าที่ที่เกิดในห้วงดังกล่าวและมอบของที่ระลึกแก่เจ้าหน้าที่

 

สวจ.ยโสธร จัดกิจกรรม

 

กิจกรรมดังกล่าวเป็นการน้อมนำศาสตร์พระราชาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจและเป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินชีวิต โดยการรับประทานอาหารที่หลากหลาย พอดีตามหลักโภชนาการครบทั้ง 5 หมู่ มีคุณประโยชน์มากกว่าโทษ และรับประทานอาหารให้เป็นยาที่สร้างภูมิคุ้มกันโรคได้ มีการใช้ปิ่นโต หรือภาชนะรักษ์โลกบรรจุอาหาร เป็นการรณรงค์การรักษาสิ่งแวดล้อม ลด ละ เลิกการใช้โฟม พลาสติก มีการเสริมสร้างมนุษย์สัมพันธ์ในการทำงานเป็นทีมของบุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธรผ่านการพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านต่างๆ และสร้างขวัญกำลังใจในการทำงาน นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมภูมิปัญญาอาหารพื้นบ้าน สืบสานอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันซึ่งกันและกันอีกด้วย

 

สวจ.ยโสธร จัดกิจกรรม

 

สวจ.ยโสธร จัดกิจกรรม

 

ข้อมูล : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร

สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV

วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02 675 7134

โทรสาร : 02 675 7053

โครงการ

ร่วมงานกับเรา

อีเมล : [email protected]

Youtube : WBTVwatyannawa

Facebook : WBTVwatyannawa

Line : @wbtv

Website : worldbuddhisttv.com