สมเด็จพระสังฆราช เสด็จเปิดโครงการอบรม “พระบริบาลภิกษุไข้” 6 ก.พ. นี้

schedule visibility
0
share

แชร์

สถาบันพระบรมราชชนก เตรียมเปิดอบรม “พระบริบาลภิกษุไข้” 6 ก.พ. นี้ ชูแนวคิด 1 วัด 1 รูป ดูแลภิกษุอาพาธ-ส่งเสริมป้องกันโรค โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราชฯ ฉลองพระชนมายุ 8 รอบ

 

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประชาสัมพันธ์พิธีเปิดโครงการอบรม “พระบริบาลภิกษุไข้” ประจำวัด 1 วัด 1 รูป ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ที่ วัดพระศรีมหาธาตุ กรุงเทพมหานคร โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมด้วย ศ.พิเศษ ดร.นพ.วิชัย เทียนถาวร อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก เข้าร่วมร่วมรับเสด็จสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และรับประทานพระคติธรรม

 

ศ.พิเศษ ดร.นพ.วิชัย กล่าวว่า โครงการอบรมพระบริบาลภิกษุไข้ ประจำวัด 1 วัด 1 รูปทั่วไทย เพื่อให้พระภิกษุที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตรของโครงการดังกล่าวมีองค์ความรู้ความสามารถ มีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และมีทักษะในการบริบาลพระภิกษุไข้พร้อมทั้งการช่วยเหลือเบื้องต้น การส่งต่อ และสามารถนำประสบการณ์มาดูแลพระภิกษุที่อาพาธภายในวัดขณะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล รวมถึงเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือส่งเสริมเป็นตัวอย่างที่ดีด้านสุขภาพ ตามหลักธรรมวินัยที่ได้บัญญัติไว้ และเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ฉลองพระชนมายุ 8 รอบ 96 พรรษา นำโดยสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

 

ข้อมูล : สถาบันพระบรมราชชนก

สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV

วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02 675 7134

โทรสาร : 02 675 7053

โครงการ

ร่วมงานกับเรา

อีเมล : [email protected]

Youtube : WBTVwatyannawa

Facebook : WBTVwatyannawa

Line : @wbtv

Website : worldbuddhisttv.com