สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระวโรกาสให้ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด และพระอุปัชฌาย์ ในเขตปกครองคณะธรรมยุต เฝ้ารับพระบัญชาแต่งตั้ง

schedule visibility
2
share

แชร์

เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระวโรกาสให้ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด และพระอุปัชฌาย์ ในเขตปกครองคณะธรรมยุต เฝ้ารับพระบัญชาแต่งตั้ง

 

เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2566 เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลงพระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ประทานพระวโรกาสให้ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด และพระอุปัชฌาย์ ในเขตปกครองคณะธรรมยุต เฝ้ารับพระบัญชาแต่งตั้ง

 

สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระวโรกาสให้ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด และพระอุปัชฌาย์ ในเขตปกครองคณะธรรมยุต เฝ้ารับพระบัญชาแต่งตั้ง

 

โอกาสนี้ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระโอวาท ความตอนหนึ่งว่า

 

“ท่านทั้งหลายได้รับตำแหน่ง ก็เพื่อทำการงานบริหารคณะสงฆ์ และการพระศาสนา ตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งย่อมต้องเผชิญปัญหาและอุปสรรคอย่างแน่แท้ แต่ขอให้เข้าใจว่านั่นย่อมเป็นธรรมดาของการทำงาน ตามธรรมดาของคนไม่เคยเผชิญปัญหาใดๆ ก็คือคนไม่ทำอะไรเลย จัดว่าเปล่าประโยชน์

 

สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระวโรกาสให้ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด และพระอุปัชฌาย์ ในเขตปกครองคณะธรรมยุต เฝ้ารับพระบัญชาแต่งตั้ง

 

การที่ท่านกำลังจะต้องทำงานใหญ่ขึ้นๆ ต่อไป ถ้าท่านเอาจริงเอาจังตั้งใจทำงาน แล้วพบเจอปัญหา แต่ไม่ย่อท้อยอมพ่ายแพ้ กลับมุ่งมั่นหมั่นเพียรที่จะแก้ปัญหาให้คลี่คลายไปได้ ท่านย่อมเป็นบุคคลผู้ทรงคุณประโยชน์ใหญ่หลวงต่อโลกนี้ ฉะนั้น ท่านจะท้อถอยมิได้ เพราะงานที่ท่านรับผิดชอบนั้นเป็นภารธุระของส่วนรวม เป็นกิจการคณะสงฆ์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของบ้านเมืองเรา

 

จึงขอให้พระสังฆาธิการ และพระอุปัชฌาย์ทุกรูปครอง ‘อิทธิบาท’ อย่างครบถ้วน และให้ได้ดุลยภาพทั้ง 4 ประการอยู่เสมอ ท่านทั้งหลายจำเป็นต้องมีธรรมสำคัญคือ ‘วิริยะ’ ความพากเพียรพยายามในการประกอบกรณียกิจ อันเป็นไปโดยชอบ ประกอบด้วยธรรม

 

ท่านในที่นี้ล้วนมีสมณศักดิ์ และมีตำแหน่งปกครอง ซึ่งเป็นของที่โลกสมมติแต่งตั้งยกย่องไว้ ขอให้ท่านตระหนักว่าวัตถุประสงค์ที่แท้ของยศศักดิ์และตำแหน่งเหล่านั้น ท่านได้รับถวายหรือมอบหมายไว้ก็เพื่อความสะดวกสำหรับการทำงาน ด้วยความขยันหมั่นเพียร เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม ไม่ใช่ให้ประดับฝาผนังไว้อวด หรือเก็บไว้เฉยๆ ดังนั้น จึงขอให้ท่านมีความเพียร ให้สมกับยศศักดิ์และตำแหน่ง เพื่อที่จะสนองงานพระศาสนาอย่างเต็มความสามารถ เพื่อประโยชน์สุขส่วนรวมจักได้สำเร็จสมปณิธานทุกประการ”

 

อนึ่ง เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เปิดให้เข้าบริจาคโดยเสด็จพระกุศล บูชาพระกริ่งและพระชัยวัฒน์ “อายุวัฒน์” และสั่งจองพระพุทธวรายุวัฒนศาสดา ณ อาคารภุชงค์ประทานวิทยาสิทธิ์ 1 ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ของเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 ถึง 17.00 น

 

ข้อมูล : สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช

 

สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระวโรกาสให้ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด และพระอุปัชฌาย์ ในเขตปกครองคณะธรรมยุต เฝ้ารับพระบัญชาแต่งตั้ง

 

สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระวโรกาสให้ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด และพระอุปัชฌาย์ ในเขตปกครองคณะธรรมยุต เฝ้ารับพระบัญชาแต่งตั้ง

 

สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระวโรกาสให้ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด และพระอุปัชฌาย์ ในเขตปกครองคณะธรรมยุต เฝ้ารับพระบัญชาแต่งตั้ง

 

สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระวโรกาสให้ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด และพระอุปัชฌาย์ ในเขตปกครองคณะธรรมยุต เฝ้ารับพระบัญชาแต่งตั้ง

 

สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระวโรกาสให้ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด และพระอุปัชฌาย์ ในเขตปกครองคณะธรรมยุต เฝ้ารับพระบัญชาแต่งตั้ง

 

สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระวโรกาสให้ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด และพระอุปัชฌาย์ ในเขตปกครองคณะธรรมยุต เฝ้ารับพระบัญชาแต่งตั้ง

 

สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระวโรกาสให้ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด และพระอุปัชฌาย์ ในเขตปกครองคณะธรรมยุต เฝ้ารับพระบัญชาแต่งตั้ง

สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV

วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02 675 7134

โทรสาร : 02 675 7053

โครงการ

ร่วมงานกับเรา

อีเมล : [email protected]

Youtube : WBTVwatyannawa

Facebook : WBTVwatyannawa

Line : @wbtv

Website : worldbuddhisttv.com