สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระวโรกาสให้ ทูตอิตาลี เฝ้าถวายสักการะ

schedule visibility
23
share

แชร์

เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระวโรกาสให้นายเปาโล ดิโอนิซี เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลีประจำประเทศไทย เฝ้าถวายสักการะ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งหน้าที่

 

เมื่อวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลงพระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ประทานพระวโรกาสให้นายเปาโล ดิโอนิซี เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลีประจำประเทศไทย เฝ้าถวายสักการะ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งหน้าที่

 

การนี้ เอกอัครราชทูตกราบทูลแสดงความชื่นชมยินดีที่ได้เฝ้าอีกคำรบหนึ่ง หลังจากได้มาเฝ้าเป็นครั้งแรกในพิธีลงนามสัญญาจ้างจัดทำศิลปกรรมโมเสกสำหรับประดับพระอารามเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2565 จากนั้น ได้กราบทูลรายงานความคืบหน้าโครงการจัดสร้างกระเบื้องโมเสกภาพพระคุณ 10 ประเภทของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และประวัติวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เพื่อประดับผนังภายในพระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม สนองพระราชดำริในรัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 7 ตามที่เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระนโยบาย อีกทั้งกราบทูลว่าศิลปกรรมกระเบื้องโมเสกนี้เป็นวิจิตรศิลป์อันทรงคุณค่าของสาธารณรัฐอิตาลี มีกรรมวิธีที่ละเอียดซับซ้อน ต้องอาศัยฝีมือศิลปินผู้เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ เมื่อสำเร็จแล้วจะเป็นสัญลักษณ์สำคัญอันแสดงสัมพันธไมตรีของทั้งสองประเทศ นับเป็นการผสมผสานวัฒนธรรมตะวันตกและตะวันออกได้อย่างลงตัว เปรียบเสมือนความสัมพันธ์และการอยู่ร่วมกันของผู้คนต่างเชื้อชาติและศาสนาได้โดยสันติ

 

จากนั้น เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช โปรดประทานเหรียญพระรูป สำรับหนังสือเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษ และหนังสือโมเสกวิจิตรศิลป์ สยามินทรปณิธาน ซึ่งจัดพิมพ์เป็นที่ระลึกในวาระคล้ายวันสถาปนาวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ๒๒ มกราคม ๒๕๖๖ เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงสำหรับโครงการนี้ พร้อมประทานพระอรรถาธิบายรายละเอียดโครงการเพิ่มเติม ทั้งนี้ เอกอัครราชทูตได้กราบทูลขอประทานพระอนุญาตนำไปเผยแพร่เป็นภาษาอิตาลี เพื่อเป็นเครื่องกระชับสัมพันธไมตรีให้แน่นแฟ้น และเป็นวิทยาทานแพร่หลายในวงกว้างต่อไป

 

ข้อมูล : สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช

สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV

วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02 675 7134

โทรสาร : 02 675 7053

โครงการ

ร่วมงานกับเรา

อีเมล : [email protected]

Youtube : WBTVwatyannawa

Facebook : WBTVwatyannawa

Line : @wbtv

Website : worldbuddhisttv.com