สมเด็จพระสังฆราช ทรงบาตรพระสงฆ์ 108 รูป เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ

schedule visibility
4
share

แชร์

เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จออกไพทีหน้าพระอุโบสถ ทรงบาตรพระสงฆ์ 108 รูป และประทานพระวโรกาสให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เฝ้าถวายสักการะ

 

เมื่อวันจันทร์ ที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 06.30 น. เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปทรงสักการะพระพุทธรูปสำคัญในวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ตลอดจนพระรูป พระสรีรางคาร สรีรางคารอดีตเจ้าอาวาส เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ จากนั้น เสด็จออกไพทีหน้าพระอุโบสถ ทรงบาตรพระสงฆ์ 108 รูป ซึ่งในจำนวนนั้นจำนวน 97 รูป เป็นพระภิกษุในโครงการบรรพชาอุปสมบท 97 รูปถวายพระกุศล สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ซึ่งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชนมายุฯ จัดขึ้น

 

สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระวโรกาส ให้เฝ้าถวายสักการะ เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ

 

จากนั้น ประทานพระวโรกาสให้นายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชนมายุฯ ซึ่งมาเป็นประธานในการบำเพ็ญกุศลตักบาตรถวายพระกุศล โดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ณ ถนนราชบพิธ หน้าวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เฝ้าถวายสักการะ

 

ข้อมูล : สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช

 

สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระวโรกาส ให้เฝ้าถวายสักการะ เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ

 

สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระวโรกาส ให้เฝ้าถวายสักการะ เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ

 

สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระวโรกาส ให้เฝ้าถวายสักการะ เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ

 

สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระวโรกาส ให้เฝ้าถวายสักการะ เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ

 

สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระวโรกาส ให้เฝ้าถวายสักการะ เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ

สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV

วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02 675 7134

โทรสาร : 02 675 7053

โครงการ

ร่วมงานกับเรา

อีเมล : [email protected]

Youtube : WBTVwatyannawa

Facebook : WBTVwatyannawa

Line : @wbtv

Website : worldbuddhisttv.com