“สมเด็จพระมหาธีราจารย์”เมตตาถวายกำลังใจมอบผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป เนเจอร์กิฟ–ข้าวสารแด่ พระมหาอดิศักดิ์ อภิปญฺโญ วัดบรมสถล

schedule visibility
15
share

แชร์

         เมื่อวันที่ ๙ ก.ย.๒๕๖๔ เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ประธานกรรมการอบรมประชาชนกลาง (อ.ป.ก.) ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ของมหาเถรสมาคมเมตตามอบข้าวสาร เครื่องบริโภค ผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปแก่พระมหาอดิศักดิ์ อภิปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดบรมสถล ผู้ช่วยเลขานุการ อ.ป.ก. เพื่อร่วมสมทบจัดมอบแก่ ผู้สูงอายุ ผู้ทุพพลภาพ ผู้เปราะบางทางสังคม สนับสนุนผลิตภัณฑ์อาหารบริษัทเนเจอร์กิฟ จำกัด โดย ดร.กฤษดา – คุณทัศนีย์ จ่างใจมนต์ พร้อมครอบครัว และสนับสนุนข้าวสาร อาหารสำเร็จรูป โดยคุณลัดดา วิศวผลบุญ

การนี้ เมตตาถวายกำลังใจและแนวทางการปฏิบัติศาสนกิจ การพัฒนาวัด การพัฒนาศาสนทายาท การส่งเสริมการปฏิบัติธรรม และงานด้านสาธารณสงเคราะห์ เพื่อส่งเสริมพระภิกษุสามเณร รักษาศรัทธาสาธุชน และเกื้อกูลผู้ประสบความลำบากในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)

 

ข้อมูล : พระมหาวีรพล ธรรมะอารมณ์ดี

Link >>>https://bit.ly/3jWrruT

สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV

วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02 675 7134

โทรสาร : 02 675 7053

โครงการ

ร่วมงานกับเรา

อีเมล : [email protected]

Youtube : WBTVwatyannawa

Facebook : WBTVwatyannawa

Line : @wbtv

Website : worldbuddhisttv.com