สมเด็จพระมหาธีราจารย์ รับมอบปัจจัยสนับสนุน เพื่องานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ บรรเทาความเดือดร้อนจากภัยโควิด-19

schedule visibility
1
share

แชร์

สมเด็จพระมหาธีราจารย์ รับมอบปัจจัยสนับสนุน เพื่องานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ บรรเทาความเดือดร้อนจากภัยโควิด-19

_________________________________________

เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ที่กุฏิสมเด็จเจริญอักษร คณะกุฎิ น.๑๖ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม รับมอบปัจจัยสนับสนุน จากสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา

โดย พระเทพพุทธิวิเทศ ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา พร้อมสมาชิกสมัชชามีมติว่า ให้วัดทุกวัดในสหรัฐอเมริการ่วมกันบริจาคเงินตามกำลังเพื่อจะได้รวบรวมนำเงินเหล่านั้นมอบให้กับองค์กร และหน่วยงานหลักของคณะสงฆ์ในประเทศไทย เพื่อจะได้นำไปช่วยเหลือพระภิกษุสามเณร โรงพยาบาลสนาม บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙ ซึ่งได้รวบรวมเงินได้แล้วเป็นจำนวน ๗๕๐,๐๐๐ บาท และมอบให้แห่งละ ๒๕๐,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย

.ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม โดย สมเด็จพระมหาธีราจารย์ ในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณะสงเคราะห์ ของมหาเถรสมาคม เป็นประธานรับมอบ ๒๕๐,๐๐๐ บาท

. มอบโรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

.มอบโรงพยาบาลสงฆ์ ๒๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อดูแลรักษาพยาบาลพระภิกษุสามเณร

พร้อมกันนี้ สหภาพพระธรรมทูตไทยในโอเซียเนีย ได้มอบฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ของมหาเถรสมาคม จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

ทั้งนี้ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด๑๙ โดยพระดำริของเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ให้คณะสงฆ์ และวัดที่มีความพร้อมได้ให้การบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนที่ได้รับความทุกข์ ด้วยการอนุเคราะห์สงเคราะห์เพื่อให้ได้ผ่านพ้นวิกฤติการณ์ครั้งนี้ไปได้ด้วยดีข้อมูล : วัดโพธิ์ ท่าเตียน Wat Pho / ทีมข่าวWBTVสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV

วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02 675 7134

โทรสาร : 02 675 7053

โครงการ

ร่วมงานกับเรา

อีเมล : [email protected]

Youtube : WBTVwatyannawa

Facebook : WBTVwatyannawa

Line : @wbtv

Website : worldbuddhisttv.com