สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เมตตา รับถวายสักการะและสามีจิกรรม จาก พระธรรมทูตทั่วโลก ผ่านทางแอปพลิเคชั่น ZOOM

schedule visibility
0
share

แชร์

          เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสามคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหารประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เมตตารับถวายสักการะและสามีจิกรรม ผ่านทางแอปพลิเคชั่น ZOOM จาก พระธรรมทูตทั่วโลก  ณ ตำหนักสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ ๑๗ (ปุ่น ปุณฺณสิริมหาเถร) หอประชุมสงฆ์ น.๑๖ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร

ประกอบด้วย

 

๑.สหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป นำโดย พระธรรมพุทธิวงค์ ประธานสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป นำพระเถรานุเถระ ในทวีปยุโรป ถวายสักการะ กระทำสามีจิกรรม

๒.สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา นำโดย พระเทพพุทธิวิเทศ ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา นำพระเถรานุเถระ ในสหรัฐอเมริกา ถวายสักการะ กระทำสามีจิกรรม

๓.พระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ นำโดย พระราชวิเทศปัญญาคุณ ประธานองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ นำพระเถรานุเถระ ในประเทศสหราชอาณาจักร ถวายสักการะ กระทำสามีจิกรรม

๔.พระธรรมทูตไทยในโอเซียเนีย นำโดย พระกิตติโสภณวิเทศ ประธานสหภาพพระธรรมทูตไทยในโอเซียเนีย ได้นำพระเถรานุเถระ คณะกรรมการฯ เจ้าอาวาสทุกวัด พร้อมด้วยพระธรรมทูต ที่ปฏิบัติศาสนกิจใน โอเซียเนีย ถวายสักการะ กระทำสามีจิกรรม

 

ข้อมูล : FB.วัดโพธิ์ ท่าเตียน Wat Pho

 

สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV

วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02 675 7134

โทรสาร : 02 675 7053

โครงการ

ร่วมงานกับเรา

อีเมล : [email protected]

Youtube : WBTVwatyannawa

Facebook : WBTVwatyannawa

Line : @wbtv

Website : worldbuddhisttv.com