สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เมตตาให้ใช้อาคารสำนักงานพุทธมณฑลอุบลราชธานีเป็นศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด19

schedule visibility
1
share

แชร์

          เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ของมหาเถรสมาคม ในฐานะ ประธานมูลนิธิพุทธมณฑลอุบลราชธานี ได้เมตตา อนุญาตให้ใช้อาคารสำนักงานพุทธมณฑลอุบลราชธานีที่บ้านยางน้อย ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานีจัดตั้งเป็นตั้งศูนย์พักคอยเพื่อแยกกักผู้ติดเชื้อโควิด ๑๙

โดยให้พักระหว่างรอการนำส่งโรงพยาบาล เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการแพทย์ และได้รับการรักษาได้อย่างทันท่วงที และลดการระบาดในครอบครัวและชุมชน

ซึ่งการระบาดของโรคโควิด ๑๙ ในปัจจุบันยังคงทวีความรุนแรงมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมากหลายเท่าตัวเมื่อเทียบกับการกระบาดในระลอกแรกส่งผลให้จำนวนเตียงรองรับของสถานพยาบาล หรือ รพ.สนาม ในพื้นที่ไม่เพียงพอกับจำนวนผู้ป่วย ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการจัดหาสถานที่เพื่อเป็นศูนย์พักคอยในการแยกกักผู้ติดเชื้อโควิด๑๙เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์จึงได้เมตตาอนุญาตให้จัดตั้งศูนย์พักคอยพุทธมณฑลอุบลราชธานีอุบลราชธานี แห่งนี้ขึ้น

 

ทั้งนี้การดำเนินงานดังกล่าวถือเป็นงานด้านสาธารณสงเคราะห์ ๑ ใน ๖ ภารกิจหลักของคณะสงฆ์ ในการช่วยเหลือและพัฒนาสังคมยามเกิดปัญหาภัยธรรมชาติ อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย หรือปัญหาสังคมคนไร้ที่พึ่ง ยิ่งในสถานการณ์วิกฤติโควิด๑๙ เช่นนี้ งานด้านสารณสงเคราะห์ จึงนับได้ว่ามีบทบาทสำคัญอย่างมากในการที่จะเข้าไปให้ความช่วยเหลือประชาชน เพื่อเป็นสิ่งยืนยันว่า เมื่อถึงยามวิกฤติพระสงฆ์ไม่ทิ้งญาติโยม

 

ข้อมูล : ทีมข่าว WBTV

 

 

สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV

วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02 675 7134

โทรสาร : 02 675 7053

โครงการ

ร่วมงานกับเรา

อีเมล : [email protected]

Youtube : WBTVwatyannawa

Facebook : WBTVwatyannawa

Line : @wbtv

Website : worldbuddhisttv.com