สมเด็จพระมหาธีราจารย์ มอบพระครูปลัดสัมพิพัฒนธีราจารย์ จัดกิจกรรมสังฆะสาธารณสงเคราะห์แบบบูรณาการ ณ วัดยางน้อย จ.อุบลราชธานี

schedule visibility
0
share

แชร์

เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ มอบพระครูปลัดสัมพิพัฒนธีราจารย์ จัดกิจกรรมสังฆะสาธารณสงเคราะห์แบบบูรณาการ ณ วัดยางน้อย จ.อุบลราชธานี

 

ในวันที่ 11 และ 12 สิงหาคม 2566 เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์  มอบให้ พระครูปลัดสัมพิพัฒนธีราจารย์ (กิตติเชษฐ์ สิริวฑฺฒโก) ซึ่งมีมูลนิธิสมเด็จพระมหาธีราจารย์ โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ โรงพยาบาลเขื่องใน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางน้อย เฉลิมพระเกียรติ และหน่วยงานราชการในเขตอำเภอเขื่องใน วัดยางน้อย ได้ร่วมกัน จัดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2566 ณ วัดยางน้อย ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี  และ จัดกิจกรรมวิปัสสนากรรมฐาน ณ วัดพุทธเมตตาบุญญานุภาพ อ. เถิน จ. ลำปาง รวมถึง  เปิด คลินิกทันตกรรม และ คลินิกเวชกรรม คลื่อนที่ ฟรี ไม่คิดค่ารักษา น้อมเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

 

สมเด็จพระมหาธีราจารย์ มอบพระครูปลัดสัมพิพัฒนธีราจารย์ จัดกิจกรรมสังฆะสาธารณสงเคราะห์แบบบูรณาการ ณ วัดยางน้อย จ.อุบลราชธานี

 

ในเมตตาของ เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ประธานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมฑูตไปต่างประเทศ 
ประธานกรรมการอบรมประชาชนกลาง (อ.ป.ก.) มอบให้ พระครูปลัดสัมพิพัฒนธีราจารย์ (กิตติเชษฐ์ สิริวฑฺฒโก) เจ้าอาวาสวัดพุทธเมตตาบุญญานุภาพ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดลำปาง แห่งที่ 27 ประธานที่พักสงฆ์ ธรรมสถานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา ประธานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา และมูลนิธิบุญญานุภาพ รายการเมตตาธรรมหัวใจโพธิสัตว์  พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนศิษยานุศิษย์

 

สมเด็จพระมหาธีราจารย์ มอบพระครูปลัดสัมพิพัฒนธีราจารย์ จัดกิจกรรมสังฆะสาธารณสงเคราะห์แบบบูรณาการ ณ วัดยางน้อย จ.อุบลราชธานี

 

ร่วมกับ 
– สถานที่อนามัย เฉลิมพระเกียรติ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ บ้านยางน้อย 
– คลินิกสิริวัฑฒโก 
– วัดบ้านยางน้อย คลินิกเวชกรรม 
– สสจ อุบลราชธานี
– รพ. เขื่องใน
– อบต. ก่อเอ้
– ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขื่องใน
– โรงเรียนบ้านยางน้อย 
– สำนักงานสาธารณสุข อ.เขื่องใน 
– มหาวิทยาลัย ราชภัฎ อุบลราชธานี 
– อาสาสมัคร สาธารณสุข ตำบล กอเอ้ 

 

สมเด็จพระมหาธีราจารย์ มอบพระครูปลัดสัมพิพัฒนธีราจารย์ จัดกิจกรรมสังฆะสาธารณสงเคราะห์แบบบูรณาการ ณ วัดยางน้อย จ.อุบลราชธานี

 

โดยได้ทำความดีดังนี้

1. จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน เฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ วัดยางน้อย ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีผู้เข้าปฏิบัติทั้งหมด 191 ท่าน 

2. จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน เฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ วัดพุทธเมตตาบุญญานุภาพ อ. เถิน จ. ลำปาง สำหรับ พระสงฆ์, แม่ชี, อุบาสก, อุบาสิกา และจิตอาสา 

3. โครงการรักษาผู้ป่วยฟรี เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ เปิดคลินิกทันตกรรมเคลื่อนที่  วันที่ 11-12 สิงหาคม ณ วัดยางน้อย ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี มีผู้เข้ารับการรักษาทำฟัน
ทั้งหมด 112 ดังนี้: 
ขูดหินปูน 30 ราย
อุดฟัน 50 ราย
ถอน 30 ราย
ตรวจ 2 ราย

โดยทีมแพทย์อาสา: ทพญ. บุณฑริกา งามพงศ์พรรณ, ทพญ. จุฑาสินี พรพลศรันย์, ทพญ. สรัญญา เจตน์จำนงค์, ทพ. อภินันท์ ชัยทิศานันต์, ทพญ. มยุเรศ ผาสุขนิตย์, ทพญ. จรัสกรณ์ วิชัยยุทธพงศ์, ทพญ. จุมพร รุ่งรัศมีทวีมานะ

 

สมเด็จพระมหาธีราจารย์ มอบพระครูปลัดสัมพิพัฒนธีราจารย์ จัดกิจกรรมสังฆะสาธารณสงเคราะห์แบบบูรณาการ ณ วัดยางน้อย จ.อุบลราชธานี

 

4. โครงการรักษาผู้ป่วยฟรี เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ เปิดคลินิกเวชกรรมเคลื่อนที่ วันที่ 11-12 สิงหาคม ณ วัดยางน้อย ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีผู้รับการรักษา ทั้งหมด 217 ราย ดังนี้
• ฝังเข็มโดย พันเอกพิเศษ น.พ. ปรเมษฐ์ ลัดพลี  46 ราย
• ฝังเข็มโดย ด.ร. น.พ. ประสูตร ถาวรชัยสิทธิ์  171 ราย

 

สมเด็จพระมหาธีราจารย์ มอบพระครูปลัดสัมพิพัฒนธีราจารย์ จัดกิจกรรมสังฆะสาธารณสงเคราะห์แบบบูรณาการ ณ วัดยางน้อย จ.อุบลราชธานี

 

น้อมเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2566

 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 

สมเด็จพระมหาธีราจารย์ มอบพระครูปลัดสัมพิพัฒนธีราจารย์ จัดกิจกรรมสังฆะสาธารณสงเคราะห์แบบบูรณาการ ณ วัดยางน้อย จ.อุบลราชธานี

 

สมเด็จพระมหาธีราจารย์ มอบพระครูปลัดสัมพิพัฒนธีราจารย์ จัดกิจกรรมสังฆะสาธารณสงเคราะห์แบบบูรณาการ ณ วัดยางน้อย จ.อุบลราชธานี

สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV

วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02 675 7134

โทรสาร : 02 675 7053

โครงการ

ร่วมงานกับเรา

อีเมล : [email protected]

Youtube : WBTVwatyannawa

Facebook : WBTVwatyannawa

Line : @wbtv

Website : worldbuddhisttv.com