สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เปิดปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ “สมเด็จพระพันปีหลวง” ณ วัดยางน้อย จ.อุบลราชธานี

schedule visibility
1
share

แชร์

สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เปิดปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ วัดยางน้อย จังหวัดอุบลราชธานี

 

เมื่อวันที่ 11 ส.ค.2566 ที่วัดยางน้อย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ประธานอำนวยการอุปถัมภ์วัดยางน้อย เมตตาเป็นประธานฝ่ายบรรพชิต ในพิธีเปิดการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในมงคลสมัยเจริญพระชนมพรรษา 91 พรรษา โดยมีพระเทพวราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานอำนวยการ นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ และพระรัตนวิมล เจ้าอาวาสวัดยางน้อย ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานดำเนินงาน

 

สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เปิดปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ “สมเด็จพระพันปีหลวง” ณ วัดยางน้อย จ.อุบลราชธานี

 

การนี้ พระครูปลัดสัมพิพัฒนธีราจารย์ (กิตติเชษฐ์) เป็นประธานพระวิปัสสนาจารย์ พร้อมคณะ นำปฏิบัติธรรม และจัดกิจกรรมคลีนิกทันตกรรม บริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชน อุปถัมภ์โดยมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา มูลนิธิสมเด็จพระมหาธีราจารย์โรงพยาบาล 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ และภาคีเครือข่าย โดยมีข้าราชการ ทานบดี อุบาสก อุบาสิกา สาธุชน ร่วมอนุโมทนาบุญและถวายความอุปถัมภ์ ซึ่งมีผู้ปฏิบัติธรรม จำนวน 191 คน ระหว่างที่ 11-12 สิงหาคม 2566

 

สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เปิดปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ “สมเด็จพระพันปีหลวง” ณ วัดยางน้อย จ.อุบลราชธานี

 

สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เปิดปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ “สมเด็จพระพันปีหลวง” ณ วัดยางน้อย จ.อุบลราชธานี

 

สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เปิดปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ “สมเด็จพระพันปีหลวง” ณ วัดยางน้อย จ.อุบลราชธานี

 

สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เปิดปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ “สมเด็จพระพันปีหลวง” ณ วัดยางน้อย จ.อุบลราชธานี

 

สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เปิดปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ “สมเด็จพระพันปีหลวง” ณ วัดยางน้อย จ.อุบลราชธานี

 

สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เปิดปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ “สมเด็จพระพันปีหลวง” ณ วัดยางน้อย จ.อุบลราชธานี

 

สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เปิดปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ “สมเด็จพระพันปีหลวง” ณ วัดยางน้อย จ.อุบลราชธานี

 

สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เปิดปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ “สมเด็จพระพันปีหลวง” ณ วัดยางน้อย จ.อุบลราชธานี

 

สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เปิดปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ “สมเด็จพระพันปีหลวง” ณ วัดยางน้อย จ.อุบลราชธานี

สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV

วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02 675 7134

โทรสาร : 02 675 7053

โครงการ

ร่วมงานกับเรา

อีเมล : [email protected]

Youtube : WBTVwatyannawa

Facebook : WBTVwatyannawa

Line : @wbtv

Website : worldbuddhisttv.com