สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เป็นประธาน พิธีปัจฉิมนิเทศพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ 3

schedule visibility
2
share

แชร์

เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศ “โครงการฝึกอบรมพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ 3 ” เพื่อส่งเสริมให้พระภิกษุและสามเณรได้เรียนรู้วิชาการเทศนาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

 

เมื่อวันที่ 24 ก.ค.2566 ที่อาคารสิริภักดีธรรม วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม, เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน, ประธานกรรมการอบรมประชาชนกลาง (อ.ป.ก.) เป็นประธานฝ่ายบรรพชิต นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี  ประธานฝ่ายคฤหัสถ์ ในพิธีปัจฉิมนิเทศ “โครงการฝึกอบรมพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ 3 ” สนับสนุนทุนพระราชทานโดยโครงการกองทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย เพื่อส่งเสริมให้พระภิกษุและสามเณรได้เรียนรู้วิชาการเทศนาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง “พระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง” จึงนับว่าเป็นศาสนบุคคลที่สำคัญของคณะสงฆ์ มีศาสนกิจหลัก คือการเผยแผ่พระพุทธศาสนา แสดงพระธรรมเทศนา ปฏิบัติหน้าที่ของพระธรรมกถึก อบรมศีลธรรมให้แก่สาธุชนทุกกลุ่มวัย เพื่อสนับสนุนการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ซึ่งมีผู้มีสำเร็จการอบรม จำนวน 71 รูป

 

สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เป็นประธาน พิธีปัจฉิมนิเทศพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ 3

 

โดยมี พระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส เป็นประธานอำนวยการ พร้อมพระเถรานุเถระ ข้าราชการ สาธุชน ร่วมพิธี

 

สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เป็นประธาน พิธีปัจฉิมนิเทศพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ 3

 

เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เมตตากล่าวสัมโมทนียกถาบางช่วงว่า “พระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง” นับว่าเป็นศาสนบุคคลที่สำคัญของคณะสงฆ์ มีศาสนกิจหลักคือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแสดงพระธรรมเทศนา ปฏิบัติหน้าที่ของพระธรรมกถึก อบรมศีลธรรมให้แก่สาธุชนทุกกลุ่มวัย เพื่อสนับสนุนการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ในการที่ โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย สนับสนุนการอบรมพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ 3 นี้ เป็นโครงการที่ดียิ่งควรแก่การอนุโมทนาสาธุการ เพราะทำให้งานเผยแผ่พระพุทธศาสนามีความวัฒนาสถาพรตลอดไป

 

ข้อมูล : FB.เพจ วัดโพธิ์ ท่าเตียน Wat Pho

 

สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เป็นประธาน พิธีปัจฉิมนิเทศพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ 3

 

สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เป็นประธาน พิธีปัจฉิมนิเทศพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ 3

 

สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เป็นประธาน พิธีปัจฉิมนิเทศพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ 3

 

สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เป็นประธาน พิธีปัจฉิมนิเทศพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ 3

 

สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เป็นประธาน พิธีปัจฉิมนิเทศพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ 3

 

 

สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV

วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02 675 7134

โทรสาร : 02 675 7053

โครงการ

ร่วมงานกับเรา

อีเมล : [email protected]

Youtube : WBTVwatyannawa

Facebook : WBTVwatyannawa

Line : @wbtv

Website : worldbuddhisttv.com