สมเด็จพระมหาธีราจารย์ มอบ พระครูปลัดสัมพิพัฒนธีราจารย์ ร่วมจัดกิจกรรมน้อมถวายพระกุศลสมเด็จพระสังฆราช

schedule visibility
4
share

แชร์

เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ มอบ พระครูปลัดสัมพิพัฒนธีราจารย์ ร่วมจัดกิจกรรมน้อมถวายพระกุศลสมเด็จพระสังฆราช เนื่องในวาระฉลองพระชนมายุครบ8รอบ

 

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566 ด้วยความเมตตาของเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ประธานสำนักกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เมตตาให้พระครูปลัดสัมพิพัฒนธีราจารย์ (กิตติเชษฐ์ สิริวฑฺฒโก) เจ้าอาวาสวัดพุทธเมตตาบุญญานุภาพ อ.เถิน จ.ลำปาง ประธานมูลนิธิบุญญานุภาพ ประธานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา โดยได้จัดกิจกรรมน้อมถวาย 2 แห่ง ดังนี้

 

เริ่มจากที่วัดพุทธเมตตาบุญญานุภาพ อ.เถิน จ.ลำปาง ,มูลนิธิบุญญานุภาพ,มูลนิธิพุทธะมหาเมตตา

1.พระสงฆ์ 7,สามเณร 1 แม่ชีและโยม 30 ท่าน ร่วมทำบุญ ใส่บาตร เจริญสติ ภาวนา น้อมถวายพระกุศล

 

สมเด็จพระมหาธีราจารย์ มอบ พระครูปลัดสัมพิพัฒนธีราจารย์ ร่วมจัดกิจกรรมน้อมถวายพระกุศลสมเด็จพระสังฆราช

 

2.มอบเครื่องอุปโภคให้ชาวบ้านส่งมอบวัสดุก่อสร้างเพิ่มเติม ราคารวม 11,263 บาท พร้อมมอบถุงยังชีพ เนื่องจากผู้ป่วยและผู้ดูแลไม่มีรายได้ จำนวน 3 ราย

2.1.นางคำ บัวน้อย บ้านเลขที่6 หมู่ 6 ตำบล แม่วะ อำเภอ เถิน จังหวัด ลำปาง ช่วยเหลือส่งมอบวัสดุก่อสร้างเพิ่มเติม ราคารวม 11,263 บาท พร้อมมอบถุงยังชีพ เนื่องจากผู้ป่วยและผู้ดูแลไม่มีรายได้(อิฐบล็อคสร้างขั้นที่วัด นำไปมอบให้ชาวบ้านฟรี)

2.2. นางเอื้อง  ปิงเมือง  อายุ 92 บ้านเลขที่ 28 อาศัยอยู่กับลูกชาย พิการด้านสติปัญญา  มองถุงยังชีพ และปัจจัย 2000 บาท

2.3. นายต๋า  อริยะดิบ อายุ 71 บ้านเลขที่ 186  อาศัยอยู่กับภรรยา ไม่มีลูก ไม่มีบ้านเป็นของตนเอง อาศัยอยู่ในที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ บ้านที่อยู่น้องสาวสร้างให้  ตอนนี้บ้านไม่มีไฟฟ้าใช้ ทางวัดมอบถุงยังชีพ และปัจจัย 1,000 บาท รวมทั้งเมื่อเห็นสถานที่ ได้นัด ปลัดอำเภอ ให้มารับมอบ โคมไฟไฟโซลาร์และรองเท้าคู่ใหม่ทดแทนคู่เดิม ในวันถัดไป

 

สมเด็จพระมหาธีราจารย์ มอบ พระครูปลัดสัมพิพัฒนธีราจารย์ ร่วมจัดกิจกรรมน้อมถวายพระกุศลสมเด็จพระสังฆราช

 

และที่มูลนิธิพุทธะมหาเมตตา อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

1.กิจกรรมใส่บาตร เจริญสติ ภาวนา น้อมถวายบุญ โดยผู้มาร่วมงานประมาณ 200 ท่าน

2.จัดครอสสอนวิปัสสนากรรมฐาน

3.เปิดคลินิกเวชกรรมรักษาคนไข้ฟรี มีผู้เข้ารับการรักษาฝังเข็ม ทั้งหมด 76 ท่าน

– พระสงฆ์ 5 รูป

– แม่ชี 1 ท่าน

– ประชาชนทั่วไป 59 ท่าน

– ผู้ปฏิบัติ 11 ท่าน

 

น้อมถวายพระกุศลร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวาระฉลองพระชนมายุครบ8รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ พระเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

 

สมเด็จพระมหาธีราจารย์ มอบ พระครูปลัดสัมพิพัฒนธีราจารย์ ร่วมจัดกิจกรรมน้อมถวายพระกุศลสมเด็จพระสังฆราช

 

สมเด็จพระมหาธีราจารย์ มอบ พระครูปลัดสัมพิพัฒนธีราจารย์ ร่วมจัดกิจกรรมน้อมถวายพระกุศลสมเด็จพระสังฆราช

 

สมเด็จพระมหาธีราจารย์ มอบ พระครูปลัดสัมพิพัฒนธีราจารย์ ร่วมจัดกิจกรรมน้อมถวายพระกุศลสมเด็จพระสังฆราช

 

สมเด็จพระมหาธีราจารย์ มอบ พระครูปลัดสัมพิพัฒนธีราจารย์ ร่วมจัดกิจกรรมน้อมถวายพระกุศลสมเด็จพระสังฆราช

 

สมเด็จพระมหาธีราจารย์ มอบ พระครูปลัดสัมพิพัฒนธีราจารย์ ร่วมจัดกิจกรรมน้อมถวายพระกุศลสมเด็จพระสังฆราชสมเด็จพระมหาธีราจารย์ มอบ พระครูปลัดสัมพิพัฒนธีราจารย์ ร่วมจัดกิจกรรมน้อมถวายพระกุศลสมเด็จพระสังฆราช

 

สมเด็จพระมหาธีราจารย์ มอบ พระครูปลัดสัมพิพัฒนธีราจารย์ ร่วมจัดกิจกรรมน้อมถวายพระกุศลสมเด็จพระสังฆราช

 

สมเด็จพระมหาธีราจารย์ มอบ พระครูปลัดสัมพิพัฒนธีราจารย์ ร่วมจัดกิจกรรมน้อมถวายพระกุศลสมเด็จพระสังฆราช

 

สมเด็จพระมหาธีราจารย์ มอบ พระครูปลัดสัมพิพัฒนธีราจารย์ ร่วมจัดกิจกรรมน้อมถวายพระกุศลสมเด็จพระสังฆราช

 

สมเด็จพระมหาธีราจารย์ มอบ พระครูปลัดสัมพิพัฒนธีราจารย์ ร่วมจัดกิจกรรมน้อมถวายพระกุศลสมเด็จพระสังฆราช

 

 

สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV

วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02 675 7134

โทรสาร : 02 675 7053

โครงการ

ร่วมงานกับเรา

อีเมล : [email protected]

Youtube : WBTVwatyannawa

Facebook : WBTVwatyannawa

Line : @wbtv

Website : worldbuddhisttv.com