สมเด็จพระมหาธีราจารย์ มอบพระครูปลัดสัมพิพัฒน์ธีราจารย์ มอบถุงยังชีพ ถวายพระกุศล ฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระสังฆราช

schedule visibility
1
share

แชร์

สมเด็จพระมหาธีราจารย์ มอบพระครูปลัดสัมพิพัฒน์ธีราจารย์ มอบถุงยังชีพ ถวายพระกุศล ฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระสังฆราช

 

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2566 ด้วยความเมตตาของเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ประธานสำนักกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เมตตาให้พระครูปลัดสัมพิพัฒนธีราจารย์ (กิตติเชษฐ์ สิริวฑฺฒโก) เจ้าอาวาสวัดพุทธเมตตาบุญญานุภาพ อ.เถิน จ.ลำปาง ประธานมูลนิธิบุญญานุภาพ ประธานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา

 

สมเด็จพระมหาธีราจารย์ มอบพระครูปลัดสัมพิพัฒน์ธีราจารย์ มอบถุงยังชีพ ถวายพระกุศล ฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระสังฆราช

 

ได้ให้การสนับสนุนถุงยังชีพ  จำนวน 500 ชุด กับศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลำปาง  (ข้าวสาร,ชุดจานชาม,ผ้าขนหนู,วุ้นเส้นและขนม มูลค่ารวม 259,640บาท) เพื่อมอบให้กับผู้เข้าโครงการสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข น้อมถวายพระกุศลร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวาระฉลองพระชนมายุครบ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ พระเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

 

สมเด็จพระมหาธีราจารย์ มอบพระครูปลัดสัมพิพัฒน์ธีราจารย์ มอบถุงยังชีพ ถวายพระกุศล ฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระสังฆราช

 

 

สมเด็จพระมหาธีราจารย์ มอบพระครูปลัดสัมพิพัฒน์ธีราจารย์ มอบถุงยังชีพ ถวายพระกุศล ฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระสังฆราช

สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV

วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02 675 7134

โทรสาร : 02 675 7053

โครงการ

ร่วมงานกับเรา

อีเมล : [email protected]

Youtube : WBTVwatyannawa

Facebook : WBTVwatyannawa

Line : @wbtv

Website : worldbuddhisttv.com