สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เป็นประธานพิธีปฐมนิเทศ เปิดเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-แผนกบาลีและแผนกปริยัติสามัญ ของสำนักเรียนวัดยานนาวาและ รร.พระปริยัติธรรมพรหมวชิรญาณ

schedule visibility
0
share

แชร์

       เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ชั้น ๓ วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดยานนาวา เจ้าสำนักเรียนวัดยานนาวา เป็นประธานพิธีปฐมนิเทศเปิดเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-แผนกบาลีและแผนกปริยัติสามัญของสำนักเรียนวัดยานนาวาและโรงเรียนพระปริยัติธรรมพรหมวชิรญาณ

      ในการนี้เจ้าประคุณสมเด็จฯ เมตตาให้คุณกมลศรี สัตยาทร คุณนิตยา สุขหนุน และคุณกันตนา ตันพิพัฒน์ ถวายทุนการศึกษจำนวน ๔ ทุนแก่พระภิกษุและสามเณรวัดยานนาวาที่กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา

 

ข้อมูล : FB.ภาพธรรมงาน การพระศาสนา

Link >>> https://bit.ly/2TNngXx

สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV

วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02 675 7134

โทรสาร : 02 675 7053

โครงการ

ร่วมงานกับเรา

อีเมล : [email protected]

Youtube : WBTVwatyannawa

Facebook : WBTVwatyannawa

Line : @wbtv

Website : worldbuddhisttv.com