สนง.กำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ฝึกช้อมอบรมพระธรรมทูต สายต่างประเทศ ที่จะเข้าอบรมสอบความรู้พระอุปัชฌาย์ สายต่างประเทศ

schedule visibility
3
share

แชร์

สำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ฝึกช้อมอบรมพระธรรมทูต สายต่างประเทศ ที่จะเข้าอบรมสอบความรู้พระอุปัชฌาย์ สายต่างประเทศ

 

เมื่อวันที่ 18 มิ.ย.2566 ที่วัดปทุมคงคา เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม ในฐานะประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ มอบถวายให้ พระเดชพระคุณ พระพรหมเสนาบดี รองประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ รูปที่ 1 เป็นประธานฝึกช้อมอบรมพระธรรมทูต สายต่างประเทศ ที่จะเข้าอบรมสอบความรู้พระอุปัชฌาย์ สายต่างประเทศ เพื่อให้เกิดความพร้อม และความเรียบร้อยในการสอบความรู้พระอุปัชฌาย์ต่อไป

 

เช่นเดียวก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2566 ที่ศาลาพงศาชำนาญกิจ (เขตพุทธาวาส) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ มอบหมายให้ พระญาณวชิรวงศ์ เลขานุการประธานสำนักงานกำกับดูแลฯ ปฐมนิเทศแนะแนวพระธรรมทูต สายต่างประเทศ ที่จะเข้าอบรมสอบความรู้พระอุปัชฌาย์ สายต่างประเทศ ก่อนเข้าอบรมส่วนกลาง ในวันที่ 22-27 มิถุนายน 2566 ณ วัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เพื่อให้เกิดความพร้อม และความเรียบร้อยในการฝึกช้อมการอบรมฯ

 

ข้อมูล : สนง.กำกับดูแล พระธรรมทูตไปต่างประเทศ

 

สำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ฝึกช้อมอบรมพระธรรมทูต สายต่างประเทศ ที่จะเข้าอบรมสอบความรู้พระอุปัชฌาย์ สายต่างประเทศสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ฝึกช้อมอบรมพระธรรมทูต สายต่างประเทศ ที่จะเข้าอบรมสอบความรู้พระอุปัชฌาย์ สายต่างประเทศสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ฝึกช้อมอบรมพระธรรมทูต สายต่างประเทศ ที่จะเข้าอบรมสอบความรู้พระอุปัชฌาย์ สายต่างประเทศสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ฝึกช้อมอบรมพระธรรมทูต สายต่างประเทศ ที่จะเข้าอบรมสอบความรู้พระอุปัชฌาย์ สายต่างประเทศสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ฝึกช้อมอบรมพระธรรมทูต สายต่างประเทศ ที่จะเข้าอบรมสอบความรู้พระอุปัชฌาย์ สายต่างประเทศ

สำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ฝึกช้อมอบรมพระธรรมทูต สายต่างประเทศ ที่จะเข้าอบรมสอบความรู้พระอุปัชฌาย์ สายต่างประเทศสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ฝึกช้อมอบรมพระธรรมทูต สายต่างประเทศ ที่จะเข้าอบรมสอบความรู้พระอุปัชฌาย์ สายต่างประเทศสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ฝึกช้อมอบรมพระธรรมทูต สายต่างประเทศ ที่จะเข้าอบรมสอบความรู้พระอุปัชฌาย์ สายต่างประเทศ

สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV

วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02 675 7134

โทรสาร : 02 675 7053

โครงการ

ร่วมงานกับเรา

อีเมล : [email protected]

Youtube : WBTVwatyannawa

Facebook : WBTVwatyannawa

Line : @wbtv

Website : worldbuddhisttv.com