สธ.ถวายการดูแลสุขภาพพระสงฆ์-ผู้นำศาสนา ภาคเหนือ-ใต้ ถวายเป็นพระราชกุศลฯ

schedule visibility
0
share

แชร์

กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน จัดโครงการถวายการดูแลสุขภาพพระสงฆ์-ผู้นำศาสนา ภาคเหนือ-ใต้ ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน เปิดกิจกรรม “โครงการถวายการดูแลสุขภาพให้กับพระภิกษุสงฆ์ สามเณร และผู้นำศาสนา 72,000 รูป/ท่าน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567” ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคใต้ เพื่อค้นหาความเสี่ยง และลดความรุนแรงของโรคในพระสงฆ์ สามเณร และผู้นำทางศาสนา ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้นำศาสนาเป็นผู้นำด้านสุขภาพ เป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นที่พึ่งของชุมชนและสังคม

 

สธ.ถวายการดูแลสุขภาพพระสงฆ์-ผู้นำศาสนา ภาคเหนือ-ใต้ ถวายเป็นพระราชกุศลฯ

 

โดยภาคเหนือ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี รองประธานคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เป็นประธานเปิดโครงการฯ ที่ ธรรมสภาเตชะ ไกรศรี (ศาลาหลวง) วัดภูเก็ต อำเภอปัว จังหวัดน่าน มี พระเทพเวที เจ้าคณะภาค 6 นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข พล.อ.อ.สุบิน ชิวปรีชา รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน และนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ร่วมงาน ซึ่งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคีเครือข่าย ได้จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพให้กับพระภิกษุสงฆ์ สามเณร และผู้นำทางศาสนา ในอำเภอปัว อำเภอท่าวังผา และอำเภอเชียงกลาง รวมจำนวน 300 รูป/ท่าน พร้อมทั้งถวาย/มอบความรู้ในการดูแลสุขภาพ ถวายรางวัลวัดส่งเสริมสุขภาพระดับเขต และถวายชุดอุปกรณ์ตรวจพร้อมชุดปฐมพยาบาลแด่พระคิลานุปัฏฐากด้วย

 

สธ.ถวายการดูแลสุขภาพพระสงฆ์-ผู้นำศาสนา ภาคเหนือ-ใต้ ถวายเป็นพระราชกุศลฯ

 

สำหรับภาคใต้ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดโครงการฯ ที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช มี พระราชวิสุทธิกวี (ไมตรี ปภารตโน) เจ้าคณะภาค 16 ธรรมยุต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร พล.ต.สุรเทพ หนูแก้ว เลขานุการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 4 นายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และ นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วม โดยกิจกรรมประกอบด้วย การดูแลสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ สามเณร และผู้นำทางศาสนา ในพื้นที่อำเภอฉวาง จำนวน 140 รูป/ท่าน การถวายผลการตรวจสุขภาพ นิทรรศการ การให้ความรู้ เรื่อง “การยศาสตร์เพื่อสุขภาพ สำหรับพระภิกษุสงฆ์” และ “โภชนบำบัดสำหรับพระภิกษุสงฆ์” เป็นต้น

 

สธ.ถวายการดูแลสุขภาพพระสงฆ์-ผู้นำศาสนา ภาคเหนือ-ใต้ ถวายเป็นพระราชกุศลฯ

 

สธ.ถวายการดูแลสุขภาพพระสงฆ์-ผู้นำศาสนา ภาคเหนือ-ใต้ ถวายเป็นพระราชกุศลฯ

 

สธ.ถวายการดูแลสุขภาพพระสงฆ์-ผู้นำศาสนา ภาคเหนือ-ใต้ ถวายเป็นพระราชกุศลฯ

 

สธ.ถวายการดูแลสุขภาพพระสงฆ์-ผู้นำศาสนา ภาคเหนือ-ใต้ ถวายเป็นพระราชกุศลฯ

 

สธ.ถวายการดูแลสุขภาพพระสงฆ์-ผู้นำศาสนา ภาคเหนือ-ใต้ ถวายเป็นพระราชกุศลฯ

สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV

วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02 675 7134

โทรสาร : 02 675 7053

โครงการ

ร่วมงานกับเรา

อีเมล : [email protected]

Youtube : WBTVwatyannawa

Facebook : WBTVwatyannawa

Line : @wbtv

Website : worldbuddhisttv.com