สธ.จัด 4 กิจกรรมดูแลพระสงฆ์ สามเณร ถวายเป็นพระราชกุศลฯ

schedule visibility
2
share

แชร์

กระทรวงสาธารณสุข จัด 4 กิจกรรมดูแลพระสงฆ์ สามเณร ผู้นำศาสนา 7.2 หมื่นรูป/คน ถวายในหลวง โอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา ใน 21 จังหวัดที่ตั้ง รพ.สมเด็จพระยุพราช ประเดิมแห่งแรกที่ รพร.จอมบึง ปั้น 1 ตำบล มี 1 ผู้นำสุขภาพ , 1 อำเภอ 10 กิจกรรมจิตอาสาสร้างเสริมสุขภาพ

 

เมื่อวันที่ 7 ก.ค.2566 ที่ รพ.สมเด็จพระยุพราช (รพร.) จอมบึง จ.ราชบุรี ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เป็นประธานเปิดโครงการถวายการดูแลสุขภาพให้กับพระภิกษุสงฆ์ สามเณร และผู้นำทางศาสนา 72,000 รูป/ท่าน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567

 

สธ.จัด 4 กิจกรรมดูแลพระสงฆ์ สามเณร ถวายเป็นพระราชกุศลฯ

 

นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ โฆษกกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า พระภิกษุสงฆ์ สามเณร และผู้นำทางศาสนา มีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อสังคมไทย เป็นผู้ที่เชื่อมโยงศาสนสถานกับชุมชน สธ.จึงมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการดูแลพระภิกษุสงฆ์ สามเณร และผู้นำทางศาสนา ให้เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในการดูแลสุขภาพตามหลักพระธรรมวินัย เป็นผู้นำศาสนาที่มีสุขภาพดี เป็นแบบอย่างและเป็นผู้นำด้านสุขภาวะของชุมชนและสังคม โดยในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เจริญพระชนมพรรษาครบ 72 พรรษา วันที่ 28 ก.ค. 2567 สธ.จึงได้ร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน จัดโครงการถวายการดูแลสุขภาพให้กับพระภิกษุสงฆ์ สามเณร และผู้นำศาสนา 72,000 รูป/ท่าน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล นำร่องใน 21 จังหวัดที่เป็นที่ตั้งของ รพร. และมอบหมายให้ รพร. เป็นจุดศูนย์กลางจัดโครงการฯ

 

สธ.จัด 4 กิจกรรมดูแลพระสงฆ์ สามเณร ถวายเป็นพระราชกุศลฯ

ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

 

นพ.รุ่งเรืองกล่าวว่า โครงการฯ ประกอบด้วย 4 กิจกรรมสำคัญ คือ 1.พัฒนาผู้นำด้านสุขภาพประจำศาสนสถาน “1 ตำบล 1 ผู้นำด้านสุขภาพ” ในพื้นที่ 2,400 ตำบล มีกรมอนามัยเป็นผู้รับผิดชอบหลัก 2.กิจกรรมจิตอาสาสร้างเสริมสุขภาพ “1 อำเภอ 10 กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ” โดยเครือข่ายจิตอาสาในชุมชน 372 อำเภอ ของ 21 จังหวัดที่ตั้ง รพร. และ 6 จังหวัดที่มีความพร้อม มีกรมควบคุมโรคเป็นผู้รับผิดชอบหลัก 3.การตรวจสุขภาพพระสงฆ์ สามเณร และผู้นำศาสนา 72,000 รูป/ท่าน มีสำนักงานปลัด สธ.เป็นผู้รับผิดชอบหลัก และ 4.การพัฒนา รพร. 21 แห่ง ให้สามารถจัดบริการสุขภาพและการรักษาพยาบาลพระสงฆ์ ที่สอดคล้องตามหลักพระธรรมวินัย มีกรมการแพทย์เป็นผู้รับผิดชอบหลัก

 

สธ.จัด 4 กิจกรรมดูแลพระสงฆ์ สามเณร ถวายเป็นพระราชกุศลฯ

นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ โฆษกกระทรวงสาธารณสุข

 

นพ.รุ่งเรืองกล่าวอีกว่า “กิจกรรมในวันนี้ เป็นการเปิดตัวโครงการครั้งแรก รพร.จอมบึงได้จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพ ถวาย/มอบความรู้ให้กับพระสงฆ์ สามเณร และผู้นำศาสนาทุกศาสนา ในพื้นที่ อ.จอมบึง จ.ราชบุรี จำนวน 395 รูป/ท่าน ได้รับสนับสนุนจากกรมการแพทย์แผนไทยฯ จัดนิทรรศการให้ความรู้ดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย”

 

ข้อมูล : กระทรวงสาธารณสุข

 

สธ.จัด 4 กิจกรรมดูแลพระสงฆ์ สามเณร ถวายเป็นพระราชกุศลฯ

 

สธ.จัด 4 กิจกรรมดูแลพระสงฆ์ สามเณร ถวายเป็นพระราชกุศลฯ

สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV

วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02 675 7134

โทรสาร : 02 675 7053

โครงการ

ร่วมงานกับเรา

อีเมล : [email protected]

Youtube : WBTVwatyannawa

Facebook : WBTVwatyannawa

Line : @wbtv

Website : worldbuddhisttv.com