ศูนย์ศึกษาปฏิบัติธรรมเทพสถิต จ.ชัยภูมิ จัดอบรมการธรรมะ-ใช้ชีวิตแบบพอเพียง

schedule visibility
0
share

แชร์

ศูนย์ศึกษาปฏิบัติธรรมเทพสถิต จ.ชัยภูมิ ร่วมกับ สถานีตำรวจเทพสถิต จัดอบรมให้ความรู้เรื่องธรรมะและการใช้ชีวิตแบบพอเพียง

 

เมื่อวันที่ 26 – 27 มิถุนายน 2566 ศูนย์ศึกษาปฏิบัติธรรมเทพสถิต อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ในสมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม  ร่วมกับ สถานีตำรวจเทพสถิต ให้การอบรม โครงการชุมชมยั่งยืน  เทพสถิต ณ ศูนย์ศึกษาปฏิบัติธรรมเทพสถิต โดยคณะพระวิทยากรอบรม ให้ความรู้เรื่องธรรมะ  และอบรมการใช้ชีวิตแบบพอเพียง เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้นำไปใช้ ในการดำรงชีวิต ในคำว่า  อยู่ยังไงให้มีความสุข  และเป็นแบบอย่างที่ดีให้เยาวชน ให้ห่างไกลยาเสพติด

 

พระญาณวชิรวงศ์ ได้กล่าวว่า ความสุขของคนเรา ไม่ใช้จะมาจากคำว่าได้อะไรบ้างเสมอไป  แต่อาจจะมาจากคำว่า ให้อะไรกับสังคมบ้าง ถ้าเราพอสิ่งที่เรามี เราจะไม่ลำบากในสิ่งที่ตัวเองเป็น

 

ข้อมูล : Line voom พระญาณวชิรวงศ์

 

ศูนย์ศึกษาปฏิบัติธรรมเทพสถิต จ.ชัยภูมิ จัดอบรมการธรรมะ-ใช้ชีวิตแบบพอเพียง

 

ศูนย์ศึกษาปฏิบัติธรรมเทพสถิต จ.ชัยภูมิ จัดอบรมการธรรมะ-ใช้ชีวิตแบบพอเพียง

 

ศูนย์ศึกษาปฏิบัติธรรมเทพสถิต จ.ชัยภูมิ จัดอบรมการธรรมะ-ใช้ชีวิตแบบพอเพียง

 

ศูนย์ศึกษาปฏิบัติธรรมเทพสถิต จ.ชัยภูมิ จัดอบรมการธรรมะ-ใช้ชีวิตแบบพอเพียง

 

ศูนย์ศึกษาปฏิบัติธรรมเทพสถิต จ.ชัยภูมิ จัดอบรมการธรรมะ-ใช้ชีวิตแบบพอเพียง

 

ศูนย์ศึกษาปฏิบัติธรรมเทพสถิต จ.ชัยภูมิ จัดอบรมการธรรมะ-ใช้ชีวิตแบบพอเพียง

สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV

วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02 675 7134

โทรสาร : 02 675 7053

โครงการ

ร่วมงานกับเรา

อีเมล : [email protected]

Youtube : WBTVwatyannawa

Facebook : WBTVwatyannawa

Line : @wbtv

Website : worldbuddhisttv.com