ศูนย์ศึกษาปฏิบัติธรรมเทพสถิต แจกข้าวสารแก่เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย

schedule visibility
1
share

แชร์

ประธานศูนย์ศึกษาปฏิบัติธรรมเทพสถิต อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ ในอุปถัมถ์สมเด็จพระมหาธีราจารย์ นำพุทธศาสนิกชน ร่วมกันแจกข้าวสาร อาหารแห้ง แก่ผู้มีรายได้น้อย เกษตรกร เด็ก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ให้ประชาชน อยู่กินตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

 

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2566 พระญาณวชิรวงศ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ประธานศูนย์ศึกษาปฏิบัติธรรมเทพสถิต อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ในอุปถัมถ์สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชน มีนายสมเกียรติ จิตติพลังศรี , คุณวรางคณา ทองสะอาด ร่วมกันแจกข้าวสาร อาหารแห้ง แก่ผู้มีรายได้น้อย เกษตรกร เด็ก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ให้ประชาชน อยู่กินตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพียงแค่เราไม่ทิ้งกัน ทำดีเพื่อแผ่นดิน  จำนวน 200 คน

 

ศูนย์ศึกษาปฏิบัติธรรมเทพสถิต แจกข้าวสารแก่เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย

 

จากนั้นพระญาณวชิรวงศ์ ได้ให้โอวาทแก่ทุกคนว่า ความพอเพียง คือ หลังธรรมแรกที่ทุกคนควรทไให้เกิดขึ้นในใจ  หากเรามีคำว่า “พอ เพียง” – “เพียง พอ”  จะทำให้ระงับได้ทั้ง ราคะ โทสะ โมหะ ประเทศชาติบ้านเมืองก็สงบ เจริญรุ่งเรือง ไม่เกิดความวุ่นวาย แต่ที่เกิดปัญหาทุกวันนี้ ก็เพราะขาดคำว่า “พอ”

 

ศูนย์ศึกษาปฏิบัติธรรมเทพสถิต แจกข้าวสารแก่เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย

 

การแจกข้าวสารอาหารแห้งนั้น พระญาณวชิรวงศ์ได้จัดทำมาตั้งแต่สร้างศูนย์ศึกษาปฏิบัติธรรมเทพสถิตฯ บางส่วนนำไปถวายพระสงฆ์ในวัดที่มีความลำบากเรื่องภัตตาหารเช้าเพล และนำไปแจกในวัด โรงเรียน อื่นๆอีกมากมาย แทบทุกอาทิตย์ พร้อมทั้งให้ธรรมะแก่ผู้เข้ารับข้าวสารอาหารแห้งเสมอ

 

ข้อมูล : พระญาณวชิรวงศ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนฯ

 

ศูนย์ศึกษาปฏิบัติธรรมเทพสถิต แจกข้าวสารแก่เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย

 

ศูนย์ศึกษาปฏิบัติธรรมเทพสถิต แจกข้าวสารแก่เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย

 

ศูนย์ศึกษาปฏิบัติธรรมเทพสถิต แจกข้าวสารแก่เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย

 

ศูนย์ศึกษาปฏิบัติธรรมเทพสถิต แจกข้าวสารแก่เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย

 

ศูนย์ศึกษาปฏิบัติธรรมเทพสถิต แจกข้าวสารแก่เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย

สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV

วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02 675 7134

โทรสาร : 02 675 7053

โครงการ

ร่วมงานกับเรา

อีเมล : [email protected]

Youtube : WBTVwatyannawa

Facebook : WBTVwatyannawa

Line : @wbtv

Website : worldbuddhisttv.com