ศน.จัดเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระราชกุศล “พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ”

schedule visibility
8
share

แชร์

กรมการศาสนาจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสธัมม์ ถวายพระกุศล พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 13 กรกฎาคม 2566

 

ศน.จัดเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระราชกุศล “พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ”

นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา

 

นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ร่วมกับ วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคหายุสมธัมม์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2566 เริ่มพิธีเวลา 15.00 น. ณ พระวิหารหลวง วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม เพื่อให้พุทธศาสนิกชนที่เป็นพสกนิกรภายใต้พระบรมโพธิสมภารได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระกรุณาธิคุณคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการ ทั้งในด้านสังคมสงเคราะห์ และการสาธารณสุขมาอย่างต่อเนื่อง ได้บรรเทาทุกข์บำรุงสุขชาวประชาราษฎร์ให้ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ประจักษ์อย่างเด่นชัดในโครงการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ด้านงานพระศาสนา  เสด็จถวายผ้าพระกฐิน ณ พระอารามและอารามต่าง ๆ เช่น วัดโปรดสัตว์ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา และวัดพุทธานุสรณ์ ฟรีมอนต์ ซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา เป็นต้น ทรงสนพระทัยในการศึกษาปฏิบัติธรรมและทรงรับวัดหนองน้ำขุ่น อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไว้ในพระอุปถัมภ์ นำมาซึ่งความอยู่ดีกินดีของพสกนิกรชาวไทย พร้อมนำหลักธรรมจากบทพิธีเจริญนวัคคหายุสมธัมม์ มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ประชาชนมีความสามัคคี ปรองดอง ด้วยการทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาร่วมกัน โดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทย 

 

ศน.จัดเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระราชกุศล “พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ”

 

อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวต่ออีกว่า การสวดมนต์ หรือ การเจริญพระพุทธมนต์ มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล โดยเชื่อว่าสามารถช่วยป้องกันภัยอันตราย และทำให้เกิดความสุขสวัสดี เมื่อผู้สวดมนต์สวดด้วย ความเคารพศรัทธาพร้อมกับแผ่เมตตา และทำใจให้สงบเป็นสมาธิก็จะทำให้พระปริตรนั้นมีพลังและอานุภาพยิ่งขึ้น โดยการจัดพิธีสวดมนต์นี้จะสวดเมื่อบุคคลอันเป็นที่เคารพนับถือมีอายุครบปี นักษัตร หรือรอบปีที่เป็นวาระสำคัญๆ ควรที่จะได้มีการบำเพ็ญกุศลครั้งใหญ่เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล ปราศจาก โรคาพยาธิ มีความเจริญรุ่งเรือง อันเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ซึ่งเป็นเครื่องหมายคนดีตามหลักธรรมโรคาพยาธิ มีความเจริญรุ่งเรือง อันเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ซึ่งเป็นเครื่องหมายคนดีตามหลักธรรม ของพระพุทธศาสนา 

 

ศน.จัดเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระราชกุศล “พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ”

 

ทั้งนี้ การสวดพระปริตร หรือ พระพุทธมนต์ อันเกี่ยวเนื่องกับหลักโหราศาสตร์ที่เรียกว่า ดาวนพเคราะห์ประจำวันทั้ง 9 คือ วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันราหู (วันพุธกลางคืน) และวันที่สมมติอีก 1 วัน ที่มีนามว่า พระเกตุ ซึ่งทำหน้าที่คุ้มครองบุคคลที่ไม่ทราบวันเกิด 

ซึ่งหลักคัมภีร์ทางโหราศาสตร์กล่าวไว้ว่า ในวันทั้งเจ็ดนี้ มีเทวดาคุ้มครองเกี่ยวข้องด้วยกำเนิดมนุษย์ อันอาจส่งผลให้เกิดคุณ เกิดโทษ ทาให้เกิดทุกข์ โศก โรคภัย หรือทำให้เกิด ความสุข ความเจริญรุ่งเรือง และอายุยืนยาวหรือสั้นได้ ซึ่งตามโบราณประเพณี

 

ศน.จัดเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระราชกุศล “พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ”

สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV

วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02 675 7134

โทรสาร : 02 675 7053

โครงการ

ร่วมงานกับเรา

อีเมล : [email protected]

Youtube : WBTVwatyannawa

Facebook : WBTVwatyannawa

Line : @wbtv

Website : worldbuddhisttv.com