วัตถุประสงค์

schedule visibility
66
share

แชร์

วัตถุประสงค์

  • เพื่อสร้างช่องทางการนำเสนองานเครือข่ายพลังบวรผ่านแพลตฟอร์มสื่อดิจิทัลทางสถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาและโซเซียลมีเดีย
  • เพื่อผลิตรายการเรื่องเล่าของท้องถิ่นมรดกวัฒนธรรม พระพุทธศาสนา มาถ่ายทอดในรูปแบบที่น่าสนใจ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการรู้แก่ประชาชนในวงกว้าง เป็นแรงบันดาลใจให้อยากเข้าร่วมสัมผัสวิถีวัฒนธรรมและพระพุทธศาสนา
  • เพื่อเชื่อมเครือข่ายคณะสงฆ์และหน่วยงานต่างๆ ในการร่วมสร้างสรรค์ พัฒนา ผลิตรายการสื่อสร้างสรรค์พลังศรัทธาและกิจกรรมงานของคณะสงฆ์

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

ภาคีเครือข่าย

ภาคีเครือข่าย

schedule
ที่มาของโครงการ

ที่มาของโครงการ

schedule

สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV

วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02 675 7134

โทรสาร : 02 675 7053

โครงการ

ร่วมงานกับเรา

อีเมล : [email protected]

Youtube : WBTVwatyannawa

Facebook : WBTVwatyannawa

Line : @wbtv

Website : worldbuddhisttv.com