ที่มาของโครงการ

schedule visibility
36
share

แชร์

          โครงการสถานีโทรทัศน์พระพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนาการผลิตและเผยแพร่สื่อสร้างสรรค์ เป็นการพัฒนากลไกขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบและทันสมัย สร้างคอนเทนต์หรือเนื้อหารายการ ให้มีความน่าสนใจต่อผู้รับชมรายการธรรมะ รายการเกี่ยวกับศาสนกิจคณะสงฆ์ รวมทั้งการเข้าถึง และรับชมเนื้อหาได้อย่างสะดวกผ่านช่องทางแพลตฟอร์มสื่อใหม่ เพื่อให้ทันท่วงทีต่อสถานการณ์ สร้างสื่อสาระธรรมะเพื่อประโยชน์และสันติสุขของชาวโลก หยุดเรื่องร้ายขยายเรื่องดี นำเสนอธรรมบรรยาย ธรรมเทศนา การปฏิบัติธรรม การสวดมนต์ภาวนา และศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี มรดกของท้องถิ่นไทย เพื่อเผยแพร่สู่สังคมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งบทบาทของ สถาบันสงฆ์ที่มีความสำคัญต่อสังคมไทย 

 

วันที่เริ่มต้นโครงการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

 

สื่อสีขาว

WBTV เป็นแม่ข่ายช่องทางการเผยแพร่งานคณะสงฆ์และศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย โดยแฟลตฟอร์มการนำเสนอในยุค ๔.๐ และการสื่อสารสังคมออนไลน์

 

บทบาทนำสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ทุนทางสังคมของพระพุทธศาสนา เป็นพลังการขับเคลื่อนการนำสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

 

การผลิตรายการอย่างมีส่วนร่วม

ร่วมแชร์ประสบการณ์และร่วมผลิตสื่อพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย มรดกท้องถิ่น โดยองค์กรพระพุทธศาสนา วัด ปราชญ์ชาวบ้าน จิตอาสาพัฒนาชุมชน เยาวชนต้นแบบ  และผู้ประกอบสัมมาชีพด้วยหลักวิถีพุทธธรรม

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

ภาคีเครือข่าย

ภาคีเครือข่าย

schedule
วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

schedule

สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV

วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02 675 7134

โทรสาร : 02 675 7053

โครงการ

ร่วมงานกับเรา

อีเมล : [email protected]

Youtube : WBTVwatyannawa

Facebook : WBTVwatyannawa

Line : @wbtv

Website : worldbuddhisttv.com