วัดสระเกศฯ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถระ)

schedule visibility
0
share

แชร์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานผ้าไตร ถวายพระสงฆ์ในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่ เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถระ) อดีตประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช และอดีตเจ้าอาวาสวัดสระเกศ เนื่องในวันคล้ายวันมรณภาพ ปีที่ 10

 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 16.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานผ้าไตร จำนวน 30 ไตร เพื่อเชิญไปถวายพระสงฆ์ในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่ เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถระ) อดีตประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช และอดีตเจ้าอาวาสวัดสระเกศ เนื่องในวันคล้ายวันมรณภาพ ปีที่ 10 ณ พระอุโบสถวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

 

วัดสระเกศฯ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถระ)

 

การนี้ ได้รับความเมตตาอย่างยิ่งจากสมเด็จพระราชาคณะ โดยมีสมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดไตรมิตรวิทยาราม , สมเด็จพระมหาธีราจารย์ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม พร้อมด้วยรองสมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม, ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์,ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, ผู้แทนปลัดกระทรวงมหาดไทย, รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ผู้อำนวยการสำนักงานเขต ป้อมปราบศัตรูพ่าย พุทธศานิกชน ศิษยานุศิษย์มี พลเอกชัยพฤกษ์ พูนสวัสดิ์,ดร พรเพ็ญ เดชวิไลศรี, ดร.นาถนภา ทัตติยโชติ คุณเบญจมาศ โชคคณาพิทักษ์

 

ข้อมูล : วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

 

วัดสระเกศฯ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถระ)

 

วัดสระเกศฯ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถระ)

 

วัดสระเกศฯ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถระ)

 

วัดสระเกศฯ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถระ)

 

วัดสระเกศฯ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถระ)

 

วัดสระเกศฯ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถระ)

สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV

วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02 675 7134

โทรสาร : 02 675 7053

โครงการ

ร่วมงานกับเรา

อีเมล : [email protected]

Youtube : WBTVwatyannawa

Facebook : WBTVwatyannawa

Line : @wbtv

Website : worldbuddhisttv.com