วัดยานนาวา ร่วมกับ เขตสาทร องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก มอบชุดเครื่องบริโภค เวชภัณฑ์ ส่งต่อกำลังใจช่วงโควิด

schedule visibility
11
share

แชร์

เมื่อวันที่ ๑๒ ก..๒๕๖๔ ที่อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ ชั้น ๓ วัดยานนาวา เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม พร้อมพระเดชพระคุณ พระธรรมวชิรโมลี เจ้าอาวาสวัดยานนาวา, ดร.พัลลภ ไทยอารี เลขาธิการองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก และคุณสมศักดิ์ คุณจีรวรรณ ยิ่งชนม์เจริญ พร้อมคณะ ได้มีกุศลเจตนาเป็นเจ้าภาพจัดมอบเครื่องอุปโภค บริโภค อาหาร เวชภัณฑ์ แก่สำนักงานเขตสาทร

เพื่อนำไปดำเนินการจัดมอบส่งต่อกำลังใจผู้ป่วยติดเตียง ผู้ประสบความลำบาก ผู้เปราะบางทางสังคม ผู้กักตัวตามคำแนะนำของแพทย์ ในชุมชนเขตสาทร รวมจำนวน ๒๒ ชุมชน ตามพระดำริ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ซึ่ง สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช ได้เคยประทานพระดำริว่า วัดหลายแห่งในประเทศไทยมีความพร้อมอาจช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค ประชาชนในการบรรเทาความเดือดร้อนในด้านต่าง ๆ

การนี้ วัดยานนาวา ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ตามที่ได้ประสานความเข้าใจร่วมกันกับชุมชนแล้ว เพื่อประโยชน์เกื้อกูลด้านสาธารณสงเคราะห์ อันเป็นหนึ่งในบทบาทหน้าที่สำคัญของคณะสงฆ์

ทั้งนี้ปฏิบัติตามมาตรการด้านต่างๆ ของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และของทางราชการอย่างเคร่งครัดข้อมูล : วัดยานนาวา พระอารามหลวง

Link >>> https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4112406665508801&id=394540347295470

สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV

วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02 675 7134

โทรสาร : 02 675 7053

โครงการ

ร่วมงานกับเรา

อีเมล : [email protected]

Youtube : WBTVwatyannawa

Facebook : WBTVwatyannawa

Line : @wbtv

Website : worldbuddhisttv.com