วัดยานนาวา จัดพิธีเจริญพุทธมนต์ ถวายพระพร “สมเด็จพระพันปีหลวง”

schedule visibility
6
share

แชร์

วัดยานนาวา จัดพิธีเจริญพุทธมนต์ นวัคคหายุสมธัมม์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566

 

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 16.00 น. ที่อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ ชั้น 3 วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร คณะสงฆ์วัดยานนาวา จัดพิธีเจริญพุทธมนต์ นวัคคหายุสมธัมม์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 โดยมี พระธรรมวชิรโมลี เจ้าอาวาสวัดยานนาวา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  มี นางลออ ตั้นเส้ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตสาทร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย แม่ชีสุวรรณา กิจพ่อค้า ห้วหน้าสถาบันแม่ชีวัดยานนาวา คณะอุบาสก อุบาสิกาวัดยานนา อาทิ คุณสุจันทร์ญา พาภัคพานิชกุล มหาอุบาสิกาวัดยานนาวา , คุณสุชาดา จิราธิวัฒน์,ดร.ทิพย์นารี อมาตยกุล ,คุณมนัสนันท์ เทียนผาสุข ,คุณเยาวมาลย์ วัชรเรืองศรี,คุณณิชชา ขออาพัด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดยานนาวา และพุทธศาสนิกชน นักเรียน เข้าร่วมในพิธี

 

วัดยานนาวา จัดพิธีเจริญพุทธมนต์ ถวายพระพร “สมเด็จพระพันปีหลวง”

 

วัดยานนาวา จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 และเพื่อให้พุทธศาสนิกชนที่เป็นพสกนิกรภายใต้พระบรมโพธิสมภารได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการ นำมาซึ่งความอยู่ดีกินดีของพสกนิกรชาวไทย พร้อมนำหลักธรรมจากบทสวดในพิธี มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ประชาชนมีความสามัคคี ปรองดอง ด้วยการทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาร่วมกัน โดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทย

 

วัดยานนาวา จัดพิธีเจริญพุทธมนต์ ถวายพระพร “สมเด็จพระพันปีหลวง”

 

วัดยานนาวา จัดพิธีเจริญพุทธมนต์ ถวายพระพร “สมเด็จพระพันปีหลวง”

 

วัดยานนาวา จัดพิธีเจริญพุทธมนต์ ถวายพระพร “สมเด็จพระพันปีหลวง”

 

วัดยานนาวา จัดพิธีเจริญพุทธมนต์ ถวายพระพร “สมเด็จพระพันปีหลวง”

 

วัดยานนาวา จัดพิธีเจริญพุทธมนต์ ถวายพระพร “สมเด็จพระพันปีหลวง”

 

วัดยานนาวา จัดพิธีเจริญพุทธมนต์ ถวายพระพร “สมเด็จพระพันปีหลวง”

 

วัดยานนาวา จัดพิธีเจริญพุทธมนต์ ถวายพระพร “สมเด็จพระพันปีหลวง”

 

วัดยานนาวา จัดพิธีเจริญพุทธมนต์ ถวายพระพร “สมเด็จพระพันปีหลวง”

 

วัดยานนาวา จัดพิธีเจริญพุทธมนต์ ถวายพระพร “สมเด็จพระพันปีหลวง”

 

วัดยานนาวา จัดพิธีเจริญพุทธมนต์ ถวายพระพร “สมเด็จพระพันปีหลวง”

 

วัดยานนาวา จัดพิธีเจริญพุทธมนต์ ถวายพระพร “สมเด็จพระพันปีหลวง”

 

สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV

วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02 675 7134

โทรสาร : 02 675 7053

โครงการ

ร่วมงานกับเรา

อีเมล : [email protected]

Youtube : WBTVwatyannawa

Facebook : WBTVwatyannawa

Line : @wbtv

Website : worldbuddhisttv.com