วัดยานนาวา จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา “วันอาสาฬหบูชา”

schedule visibility
0
share

แชร์

วัดยานนาวา จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ปฏิบัติธรรม ร่วมบำเพ็ญบุญ เจริญพระพุทธมนต์ ฟังพระธรรมเทศนา และเวียนเทียน เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา 2566

 

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2566 เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา 2566 วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้ พุทธศาสนิกชนเข้าร่วม ทั้งการปฏิบัติธรรม ร่วมบำเพ็ญบุญ เจริญพระพุทธมนต์ ฟังพระธรรมเทศนา และเวียนเทียน

 

วัดยานนาวา จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา “วันอาสาฬหบูชา”

 

การนี้ พระครูโกศลวิบูลกิจ วิ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา ได้จัดให้มีกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา และถวายผ้าอาบน้ำฝน อีกด้วย

 

วัดยานนาวา จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา “วันอาสาฬหบูชา”

 

การถวายเทียนเพื่อจุดตามประทีปเป็นพุทธบูชานั้น มาจากอานิสงส์การถวายเทียนเพื่อจุดเป็นพุทธบูชา ที่ปรากฏความในพระไตรปิฎกและในคัมภีร์อรรถกถา ว่าพระอนุรุทธะเถระ เคยถวายเทียนบูชาทำให้ได้รับอานิสงส์มากมาย รวมถึงได้เป็นผู้มีจักษุทิพย์ (ตาทิพย์) ด้วยด้วยการพรรณาอานิสงส์ดังกล่าว อาจทำให้ชาวพุทธนิยมจุดประทีปเป็นพุทธบูชามานานแล้ว แต่ไม่ปรากฏหลักฐานว่าการทำเทียนพรรษาในประเทศไทยถวายเริ่มมีมาแต่สมัยใด แต่ปรากฏความในตำรับท้าวศรีจุฬาลักษณ์ ที่พรรณนาการบำเพ็ญกุศลในช่วงเข้าพรรษาว่ามีการถวายเทียนพรรษาด้วย ซึ่งมีความเชื่อ อานิสงส์ คือ

1.ทำให้เกิดปัญญา ทั้งชาตินี้และชาติหน้า เปรียบเหมือนแสงสว่างแห่งเทียน

2.ทำให้สว่างไสวรุ่งเรือง ผู้ถวายย่อมทำให้มีความรุ่งเรืองด้วย ลาภ ยศ สรรเสริญ

3.ทำให้คลี่คลายเรื่องราวต่างๆ ที่มีปัญหาให้ร้ายกลายเป็นดี

4.เจริญไปด้วยมิตรบริวาร

5.ย่อมเป็นที่รักของมนุษย์ และเทวดาทั้งหลาย

6.เมื่อจากโลกนี้ไปย่อมมีกายทิพย์อันสว่างไสว

7.เมื่อลาลับโลกนี้ไปย่อมไปสู่สุคติสวรรค์

8.หากบารมีมากพอ ย่อมทำให้เกิดดวงตาจักษุ คือปัญญารู้แจ้งเข้าสู่พระนิพพาน

 

วัดยานนาวา จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา “วันอาสาฬหบูชา”

 

ส่วน ประเพณีถวายผ้าอาบน้ำฝน (ก่อนเข้าพรรษา) ผ้าอาบน้ำฝน หรือ ผ้าวัสสิกสาฏก คือผ้าเปลี่ยนสำหรับสรงน้ำฝนของพระสงฆ์ เป็นผ้าลักษณะเดียวกับผ้าสบง โดยปรกติเครื่องใช้สอยของพระภิกษุตามพุทธานุญาตที่ให้มีประจำตัวนั้น มีเพียง อัฏฐบริขาร ซึ่งได้แก่ สบง จีวร สังฆาฏิ เข็ม บาตร รัดประคด หม้อกรองน้ำ และมีดโกน แต่ช่วงหน้าฝนของการจำพรรษาในสมัยก่อนนั้น พระสงฆ์ที่มีเพียงสบงผืนเดียวจะอาบน้ำฝนจำเป็นต้องเปลือยกาย ทำให้ดูไม่งามและเหมือนนักบวชนอกศาสนา นางวิสาขามหาอุบาสิกาจึงคิดถวาย “ผ้าวัสสิกสาฏก” หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า ผ้าอาบน้ำฝน เพื่อให้พระสงฆ์ได้ผลัดเปลี่ยนกับผ้าสบงปกติ จนเป็นประเพณีทำบุญสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน โดยปรากฏสาเหตุความเป็นมาของการถวายผ้าอาบน้ำฝนในพระไตรปิฎก

 

วัดยานนาวา จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา “วันอาสาฬหบูชา”

 

วัดยานนาวา จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา “วันอาสาฬหบูชา”

 

วัดยานนาวา จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา “วันอาสาฬหบูชา”

 

วัดยานนาวา จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา “วันอาสาฬหบูชา”

 

วัดยานนาวา จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา “วันอาสาฬหบูชา”

 

วัดยานนาวา จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา “วันอาสาฬหบูชา”

 

วัดยานนาวา จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา “วันอาสาฬหบูชา”

สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV

วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02 675 7134

โทรสาร : 02 675 7053

โครงการ

ร่วมงานกับเรา

อีเมล : [email protected]

Youtube : WBTVwatyannawa

Facebook : WBTVwatyannawa

Line : @wbtv

Website : worldbuddhisttv.com