วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เขตพระนคร จัดใหญ่งานบุญมหาชาติประจำปี วันที่ 19-21 ก.ค.66

schedule visibility
4
share

แชร์

คณะสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์  หน่วยงานภาครัฐ และภาคีเครือข่าย ร่วมใจจัดงานบุญมหาชาติประจำปี 13 กัณฑ์ 1,000 พระคาถา เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566

 

เมื่อวันที่ 19 ก.ค.2566 ที่พระอุโบสถ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร (ท่าพระจันทร์) เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร พระสุวิมลธรรมาภรณ์ เจ้าคณะเขตพระนคร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร เป็นประธานเปิดงานบุญมหาชาติประจำปี 13 กัณฑ์ 1,000 พระคาถา เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา งานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม

 

วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และพุทธศาสนิกชน ได้พร้อมใจจัดกิจกรรมสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 19 – 21 กรกฎาคม 2566 เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาในการบำเพ็ญทานบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประกอบกับเป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก จึงถือว่าเป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์เป็นครั้งแรกในโลก

 

วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เขตพระนคร จัดใหญ่งานบุญมหาชาติประจำปี วันที่ 19-21 ก.ค.66วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เขตพระนคร จัดใหญ่งานบุญมหาชาติประจำปี วันที่ 19-21 ก.ค.66วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เขตพระนคร จัดใหญ่งานบุญมหาชาติประจำปี วันที่ 19-21 ก.ค.66วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เขตพระนคร จัดใหญ่งานบุญมหาชาติประจำปี วันที่ 19-21 ก.ค.66วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เขตพระนคร จัดใหญ่งานบุญมหาชาติประจำปี วันที่ 19-21 ก.ค.66วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เขตพระนคร จัดใหญ่งานบุญมหาชาติประจำปี วันที่ 19-21 ก.ค.66วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เขตพระนคร จัดใหญ่งานบุญมหาชาติประจำปี วันที่ 19-21 ก.ค.66

สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV

วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02 675 7134

โทรสาร : 02 675 7053

โครงการ

ร่วมงานกับเรา

อีเมล : [email protected]

Youtube : WBTVwatyannawa

Facebook : WBTVwatyannawa

Line : @wbtv

Website : worldbuddhisttv.com