วัดบำเพ็ญเหนือ-วัดบางเพ็งใต้ จัดตักบาตรทางน้ำ ถวายพระกุศลสมเด็จพระสังฆราชฯ

schedule visibility
1
share

แชร์

เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ 96 พรรษา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก คณะสงฆ์วัดบำเพ็ญเหนือ วัดบางเพ็งใต้ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร พร้อมพุทธศาสนิกชน จัดตักบาตรทางน้ำ  และโรงทาน ถวายเป็นพระกุศล เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยมีพระเมธีวรญาณ ผศ.ดร. คณะบดีคณะมนุษย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) เป็นประธานในพิธีรับ

 

วัดบำเพ็ญเหนือ-วัดบางเพ็งใต้ จัดตักบาตรทางน้ำ ถวายพระกุศลสมเด็จพระสังฆราชฯพระเมธีวรญาณ ผศ.ดร. คณะบดีคณะมนุษย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.)

 

บิณฑบาตรทางเรือ พร้อมกันนี้ พระครูอุดมจารุวรรณ เจ้าคณะเขตมีนบุรี เจ้าอาวาสวัดบำเพ็ญเหนือ พระครูถาวรธรรมานุสิฐ เจ้าอาวาสวัดบางเพ็งใต้ คณะสงฆ์ ตลอดจน พุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีตักบาตร นอกจากนี้ ทางวัด ยังได้จัดเจริญพุทธมนต์ ถวายพระกุศลในโอกาสเฉลิมฉลองพระชนมายุ ครบ 8 รอบ

 

วัดบำเพ็ญเหนือ-วัดบางเพ็งใต้ จัดตักบาตรทางน้ำ ถวายพระกุศลสมเด็จพระสังฆราชฯ

 

วัดบำเพ็ญเหนือ-วัดบางเพ็งใต้ จัดตักบาตรทางน้ำ ถวายพระกุศลสมเด็จพระสังฆราชฯ

 

วัดบำเพ็ญเหนือ-วัดบางเพ็งใต้ จัดตักบาตรทางน้ำ ถวายพระกุศลสมเด็จพระสังฆราชฯ

 

วัดบำเพ็ญเหนือ-วัดบางเพ็งใต้ จัดตักบาตรทางน้ำ ถวายพระกุศลสมเด็จพระสังฆราชฯ

 

วัดบำเพ็ญเหนือ-วัดบางเพ็งใต้ จัดตักบาตรทางน้ำ ถวายพระกุศลสมเด็จพระสังฆราชฯ

 

 

สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV

วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02 675 7134

โทรสาร : 02 675 7053

โครงการ

ร่วมงานกับเรา

อีเมล : [email protected]

Youtube : WBTVwatyannawa

Facebook : WBTVwatyannawa

Line : @wbtv

Website : worldbuddhisttv.com