วธ.-มธ.จัดทำหนังสือสดุดีพระเกียรติคุณ’ สมเด็จพระสังฆราช’ ฉลองพระชนมายุ 8 รอบ

schedule visibility
2
share

แชร์

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดทำหนังสือสดุดีพระเกียรติคุณสมเด็จพระสังฆราช ฉลองพระชนมายุ 8 รอบ และในโอกาส มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทูลถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาการเรียนรู้

 

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2566 เวลา 14.00 น. ที่ห้อง LA 107 ชั้น1 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พิธีมอบหนังสือที่ระลึกสดุดีพระเกียรติคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ฉลองพระชนมายุ 8 รอบ และในโอกาสที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทูลถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาการเรียนรู้

 

วธ.-มธ.จัดทำหนังสือสดุดีพระเกียรติคุณ' สมเด็จพระสังฆราช' ฉลองพระชนมายุ 8 รอบ

 

โดยมี นายชัยพล  สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา นางเกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะสงฆ์ คณะผู้จัดทำหนังสือ แขกผู้มีเกียรติ ผู้รับทุนสนับสนุน นักเรียน นักศึกษาและสื่อมวลชน เข้า

 

วธ.-มธ.จัดทำหนังสือสดุดีพระเกียรติคุณ' สมเด็จพระสังฆราช' ฉลองพระชนมายุ 8 รอบ

ภาพจาก Facebook กระทรวงวัฒนธรรม

 

นายอิทธิพล กล่าวว่า คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ได้จัดทำหนังสือ  “อัฏฐธัมมปริทัศน์” รวบรวมบทความจำนวน 8 บทความ ที่วิเคราะห์และสังเคราะห์ได้จากพระวรคติธรรม ในสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยมีสาระสำคัญกล่าวถึงการที่ทรงเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ให้ชาวไทยเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยทาน ศีล และปริจจาคะ ทรงเอาพระทัยใส่ให้เยาวชนและนักศึกษาเป็นผู้มีสุขภาพดี มีความประพฤติเรียบร้อยดีงาม สร้างสรรค์สิ่งดีต่อสังคม เป็นผู้มีความรู้ ตั้งใจศึกษาให้เชี่ยวชาญ ดำรงตนด้วยความสุจริตทั้งทางกาย ทางวาจา และทางใจ ไม่เฉื่อยชา เข้าใจความเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัตน์ ทั้งยังทรงเป็นแบบอย่างแสดงให้ชาวไทยได้เห็นว่า พระองค์ทรงเป็นผู้เรียนรู้ด้วยการเอาพระทัยใส่ฟัง ดู และปฏิบัติตามบุคคลแบบอย่าง และทรงเป็นผู้มีความเข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างถ่องแท้  โดยในงานดังกล่าวได้มีการถ่ายทอดบทเพลง “เมื่อฟ้ามาโปรด” เป็นบทเพลงเฉลิมพระเกียรติจัดทำโดย โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และการมอบเงินบริจาคสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานที่ทำงานด้านการศึกษาและศาสนาเพื่อเด็กและเยาวชนจำนวน 8 องค์กร เพื่อถวายเป็นพระกุศลอีกด้วย 

 

ทั้งนี้ หนังสือที่ระลึกสดุดีพระเกียรติคุณ “อัฏฐธัมมปริทัศน์” ได้รวบรวมบทความวิชาการจำนวน 8 บทที่วิเคราะห์และสังเคราะห์ได้จากพระวรคติธรรมในสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ซึ่งในขณะนี้ได้เผยแพร่ผ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ทางช่องทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในเมนู หนังสือในวาระพิเศษ สามารถคลิกได้ที่ลิงก์  https://pr.tu.ac.th/journal/2566/atthatham/index.html

 

ข้อมูล : กระทรวงวัฒนธรรม

 

วธ.-มธ.จัดทำหนังสือสดุดีพระเกียรติคุณ' สมเด็จพระสังฆราช' ฉลองพระชนมายุ 8 รอบ

ภาพจาก Facebook กระทรวงวัฒนธรรม

วธ.-มธ.จัดทำหนังสือสดุดีพระเกียรติคุณ' สมเด็จพระสังฆราช' ฉลองพระชนมายุ 8 รอบ

ภาพจาก Facebook กระทรวงวัฒนธรรม

วธ.-มธ.จัดทำหนังสือสดุดีพระเกียรติคุณ' สมเด็จพระสังฆราช' ฉลองพระชนมายุ 8 รอบ

ภาพจาก Facebook กระทรวงวัฒนธรรม

วธ.-มธ.จัดทำหนังสือสดุดีพระเกียรติคุณ' สมเด็จพระสังฆราช' ฉลองพระชนมายุ 8 รอบ

ภาพจาก Facebook กระทรวงวัฒนธรรม

สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV

วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02 675 7134

โทรสาร : 02 675 7053

โครงการ

ร่วมงานกับเรา

อีเมล : [email protected]

Youtube : WBTVwatyannawa

Facebook : WBTVwatyannawa

Line : @wbtv

Website : worldbuddhisttv.com